Milenko Ratković – Katolička tradicija Bara

 

 

Zahvaljujemo se gospodinu Milenku Ratkoviću zbog izražene želje da knjigu “Katolička tradicija Bara” integralno objavi na našem portalu. Izdavaču knjige, “Narodna knjiga” iz Podgorice, takođe dugujemo zahvalnost zbog obezbjeđenja sadržaja u elektronskom obliku neophodnog za kvalitetno prikazivanje knjige na internetu.

Objavljivanje sadržaja na našem portalu ima potpuno neprofitni karakter i služe isključivo u edukativne svrhe. Zabranjeno je preuzimanje knjige “Katolička tradicija Bara” sa našeg portala i njeno dalje reprodukovanje u drugim medijima bez odobrenja autora.

 

Milenko Ratković – Katolička tradicija Bara

 

 

Milenko Ratković
Milenko Ratković je 
prevashodno dječji pisac. Njegova „Dioba Šunjive družine“, objavljena davne 1951. godine, prva je knjiga za djecu u Crnoj Gori, pa se smatra rodonačelnikom crnogorske književnosti za djecu. Potom je objavio još 48 knjiga proze za djecu i 19 publicističkih djela.

Milenko Ratković se četrdeset godina bavio novinarstvom. Poslije penzionisanja, vratio se u svoj zavičaj Stari Bar, gdje u tišini dopisuje svoje obimno i značajno djelo.

 

 

Knjiga Katolička tradicija Bara - naslovna

Knjiga Katolička tradicija Bara - impresum

Knjiga Katolička tradicija Bara - prva strana

 
 

Bar je 297. Godine pripadao Prevalisu (Prevalitani), oblasti koju je tada osnovao Dioklecijan, a koja je obuhvatala teritoriju današnje Crne Gore. Od IV do VII vijeka Bar su zapljusnula dva talasa koja su preplavila Balkan i Mediteran: širenje hrišćanstva od IV vijeka i seoba Slovena (VI i VII vijek). Duklja je bila most između Bara i ovih pokreta. Djelovanje Dukljanske iz IV vijeka uticalo je na širenje hrišćanstva. Duklju su naselili Sloveni, kojih su se pribojavali primorski gradovi, postavši njihova kneževina u 7. Vijeku – Sclavinia Duklja.

Uticaj Rima na Balkanu i Primorju slabi od podjele Rimskog Carstva 395. godine, naročito od njenog pada (476. godine), a sasvim se potiskuje u VIII vijeku, kada Vizantija, odlukom Lava III, oduzima nadbiskupiju Justinijana Prima i dijecezu Illyrikum Orijentale Svetoj Stolici 732. Godine i stavlja ih pod nadležnost Carigradske patrijaršije. Tom promjenom prestaje da postoji Prevalitana, a Vizantijci osnivaju novu oblast – Dračku temu, kojoj je pripadao i Bar.

Te prelomne 732. godine, ili nešto kasnije, Bar dobija svoju episkopiju i ulazi u uski krug evropskih gradova i u svijet duhovnosti. Ranije se smatralo da je Barska episkopija, koja se prvi put pominje 599. godine, nastala kao nastavljač dukljanske, ali je epohalno otkriće trikonhosa u srcu Bara 1965. godine, bacilo novo svjetlo na taj događaj.

 

KLIKNITE NA NASLOVNU STRANU KAKO BI OTVORILI 
KOMPLETAN SADRŽAJ KNJIGE

Knjiga Katolička tradicija Bara - naslovna