Milijana Vujović – Biografija

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milijana Vujović rođena je u Podgorici 14.3.1973. Završila je srednju školu u Gimnaziji, smjer dizajna.

Akademiju likovnih umjetnosti završila na Cetinju 1996. godine u klasi profesora Smaila Karaila, odsjek slikarstvo. Član je ULUCG od 1997. godine.

Kontakt:

Tel. +382 69 681 111
E-mail: milijanavujovicart@gmail.com

 

SAMOSTALNE IZLOŽBE:

– 1997. Galerija „Most“ Podgorica

– 2008. Moderna galerija Budva

– 2008. Galerija „Buća“ Tivat

– 2009. Gradska galerija Kotor

– 2010. Spa galerija Igalo

– 2010. „Vitomir Srbljanović“ Pljevlja

– 2010. Kanton Luzern Švajcarska

– 2011. Galerija ULUCG Podgorica

 -2012. Hotel „Queen of Montenegro“ Bečići

– 2012. Sarajevski kulturni centar Sarajevo

– 2013. Veliki salon KCNS, Novi Sad

– 2014. Galerija Fort, Montoban, Francuska

– 2015. Porto Montenegro Tivat

– 2016. Blues bar Podgorica

– 2016. Galerija „Buća“ Tivat

– 2017. Galerija „Josip Bepo Benković“ Herceg Novi

 

KOLEKTIVNE IZLOŽBE:

1998.
Tradicionalna izložba Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore
Decembarski dani kulture Podgorica

1999.
Tradicionalna izložba Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore
Decembarski dani kulture Podgorica

2000.
Tradicionalna izložba Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore
Decembarski dani kulture Podgorica

2001.
Tradicionalna izložba Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore
Decembarski dani kulture Podgorica
Tradicionalna izložba “Umjetnici zavičaju” Danilovgrad

2002.
Tradicionalna izložba Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore
Decembarski dani kulture Podgorica
Tradicionalna izložba “Umjetnici zavičaju” Danilovgrad

2003.
Tradicionalna izložba Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore
Decembarski dani kulture Podgorica
Tradicionalna izložba “Umjetnici zavičaju” Danilovgrad

2004.
Tradicionalna izložba Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore
Decembarski dani kulture Podgorica
Tradicionalna izložba “Umjetnici zavičaju” Danilovgrad

2005.
Tradicionalna izložba Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore
Decembarski dani kulture Podgorica
Tradicionalna izložba “Umjetnici zavičaju” Danilovgrad

2006.
Tradicionalna izložba Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore
Decembarski dani kulture Podgorica
Tradicionalna izložba “Umjetnici zavičaju” Danilovgrad

2007.
Tradicionalna izložba Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore
Decembarski dani kulture Podgorica
Tradicionalna izložba “Umjetnici zavičaju” Danilovgrad
Galerija “Sveti Arhiđakon Stefan” Budva

2008.
Tradicionalna izložba Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore
Decembarski dani kulture Podgorica
Tradicionalna izložba “Umjetnici zavičaju” Danilovgrad
Galerija “Sveti Arhiđakon Stefan” Budva

2009.
Tradicionalna izložba Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore
Decembarski dani kulture Podgorica
Tradicionalna izložba “Umjetnici zavičaju” Danilovgrad
Galerija “Sveti Arhiđakon Stefan” Budva
Galerija “Elenart” Budva 
Izložba radova sa kolonije “Art & Wild Beauty” u Šavniku 
Izložba radova sa kolonije “Art & Wild Beauty” u Modernoj galeriji u Budvi
Izložba radova sa kolonije “Art & Wild Beauty” u galeriji “Velimir Leković” u Baru
Izložba radova sa kolonije “Art & Wild Beauty” u “Spa galeriji” u Igalu
“Moderna galerija” Budva – Izložba Udruženja likovnih umjetnika Budve 

2010. 
Tradicionalna izložba Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore
Tradicionalna izložba “Umjetnici zavičaju” Danilovgrad
Galerija “Sveti Arhiđakon Stefan” Budva

 

LIKOVNE KOLONIJE:

2002. Danilovgrad 
2009. “Vile Lapčići” Budva 
2009. “Prilipac”, Srbija
2009. “Art & Wild Beauty” Pošćenje, Šavnik
2009. “Kula Damjanova” Plav
2010. “Vile Lapčići” Budva
2010. “Queen of Montenegro 2010” Bečići
2010. “Rose” Herceg Novi 
2010. Fluehli, Švajcarska
2018. Kaludra, Berane
2019. SPA Galerija, Igalo

 

POČETNAGALERIJATEKSTOVI