Milosav – Mišo Anđelić, upravnik NP ,,Lovćen” 1994-1998


Pišu: Božidar Proročić, stručni saradnik i Ana Uskoković, biolog

Postoje oni tihi, dragi ljudi koji čitav svoj život posvete prirodi, njenom očuvanju i valorizaciji uz očuvanje istih. Jedan od takvih neumornih neimara jezera i vrhova Crne Gore je i Milosav-Mišo Anđelić. Veliki naučnik i vizionar Albert Ajnštajn jednom je zapisao: ,,Zagledaj se duboko, duboko u prirodu, i tada ćeš sve bolje razumjeti.” Možda su ove riječi bile jedan od podsticaja da Milosav-Mišo Anđelić ima svoju viziju zaštite prirode i svih njenih ljepota. Rodni kraj nam bude uvijek ona spona, ona unutrašnja karakterna crta naboja koja nas vodi u životu i daje nam elan i energiju da težimo ka uspjesima. I dan danas ovaj neimar gradi onaj ljepši dio Crne Gore kroz prizmu njenih prirodnih ljepota. Milosav Mišo Anđelić je rođen 15. 03. 1967.  godine. Nakon završetka osnovne i srednje škole upisuje Šumarski fakultet u Beogradu i završava ga 1991. godine diplomiravši kao prvi, ujedno i jedan od najboljih studeneta ove prestižne visokoobrazovne ustanove. Ljubav prema šumama i šumskim kompleksima ogleda se i u njegovom diplomskom radu ,,Važniji problemi zaštite šuma u NP ,,Durmitor” koji je odbranio 1991. godine. Od tada pa do danas kroz brojne naučne i stručne publikacije i radove Miloisav-Mišo Anđelić daje svoj puni doprinos očuvanju prirode i zaštiti životne sredine sa posebnim osvrtom na šumske ekosisteme.

Milosav-Mišo Anđelić upravnik NP Lovćen 1994-1998
koautor knjiga o bolestima u bukovim šumama

            Milosav Mišo Anđelić svoju profesionalnu karijeru započinje 1991. godine u sklopu NP Crne Gore gdje svoj profesionalni angažman obavlja do 2003. godine. Paraleno povezujući struku i nauku priprema brojne naučne i stručne radove. Magistar šumarskih nauka postaje 1997. godine na Šumarskom fakultetu u Beograduu odbranivši usko stručni rad: ,,Proučavanje parazitnih gljiva planinskog bora (Pinus mugo Turra) na području nacionalnih parkova ,,Durmitor” i ,,Lovćen.” U periodu od 1994 do1998. godine biva na čelu NP ,,Lovćen”. Taj svoj period smatra i najlljepšim ali i najproduktivnjim u svojoj karijeri. U razgovoru sa nama istakao je: ,,Biti na čelu NP ,,Lovćen” bila je privilegija, čast i obaveza. Biti na duhovnom, istorijskom mjestu Crnogoraca zahtijevalo je moj puni angažman, kako na očuvanju svih vrijednosti NP ,,Lovćen” tako i na njegovoj prezentaciji, zaštiti i valorizaciji. Imao sam dovoljno energije, poleta, volje, inspiracije ali i znanja da dam svoj puni doprinos široj društvenoj zajednici. Mnogi moji stručni i naučni radovi biće i ostaće vezani za Lovćen.” Dok smo sa pažnjom slušali našeg sagovornika svaka njegova riječ bila je vezana za Lovćen, sa ogromnom ljubavlju u svakoj njegovoj riječi prema ovim prostorima.

                          POKRETANJE ČASOPISA  ,,JEZERSKI VRH”

            Milosav-Mišo Anđelić je, zajedno sa istaknutim cetinjskim publicistom, esejistom i autorom mnogobrojnih studija o turizmu i ekologiji Lukom Milunovićem, pokrenuo prvo u formi novine a potom u formi časopisa list ,,Jezerski vrh” koji je bio vezan za Lovćen. Pošto sve NP u Crnoj Gori čine jezera i vrhovi dat je ovaj lijep, a može se reći i univarzalan naziv, koji nije bio vezan samo za Lovćen iako je ideja autora bila da on preraste u časopis svih NP. Časopis je izašao, nažalost, samo u dva broja, prvi broj se pojavio na Cetinju septembra mjeseca 1997. godine a drugi broj 1998. godine takođe na Cetinju povodom proglašenja Ekološke države Crne Gore i 20 godina od akcije ,,Njegoševa šuma”. Drugi broj je bio u izdanju JPNPCG. Za oba broja su pisala poznata i eminentna imena crnogorske nauke. Časopis je predstavljao jedan od najljepših pokušaja predstavljanja bogate kulturne, istorijske, turističke, florističke, hidrološke, speleološke, etimološke i mnogih drugih oblasti koje krase Lovćen. Možemo zaključiti da su ovakvi časopisi neophodni i u novom vremenu pa makar i u skromnim tiražima kako bi ipak puno toga ostalo sačuvano i zapisano. Čini nam se da nam vrijeme u kom se nalazimo nameće potrebu jednog ovakvog savremenog časopisa koji bi bio dvojezični, na crnogorskom i engleskom jeziku i koji bi kako sa stručne, naučne, ali i turističke prezentacije bio najljepši reprezent ne samo Lovćena već i nacionalnih parkova u Crnoj Gori kako kod nas tako i u inostranstvu.

Časopisi NP Lovćen broj 2.

                 
KONTINUIRANI DOPRINOS NAUČNOM RADU

Milosav-Mišo Anđelić je i tada, a i danas ostao privržen NP ,,Lovćen” dajući mu onu široku dimenziju ljepote koja je nastala neumitnim dejstvom prirode. Bajkovita magija je ono čime je Lovćen kroz svoju istoriju privlačio mnoge od karavanskih do životnih, sudbinskih, naučnih, ali, nažalost, nekada i ratnih puteva je nešto što ovi krajolici (ne) taknute prirode, prostrani planinski pašnjaci i guste šume bogate plodovima i ljekovitim biljem. Slikovita sela su nešto što Anđelić posebno ističe. Dr šumarskih nauka  postaje 2001. godine na  Šumarskom fakultetu u Beogradu gdje brani doktorsku disertaciji ,,Najčešće bolesti jele (Abies alba Mill.) na području nacionalnih parkova ,,Durmitor” i ,,Biogradska gora.” U periodu 1992-2014 dr Milosav-Mišo Anđelić je objavio  izuzetno veliki broj stručnih i naučnih radova vezanih kako za zaštitu i oboljenja bukovih šuma tako i za oblast razvoja turizma u NP. Hronološkim redom vrijedno je navesti njegove radove koji predstavljaju dragocjeni doprinos nauci i naučnim istraživanjima i to: ANĐELIĆ M. (1992): ,,Uzroci sušenja bukovih sastojina u NP ,,Lovćen”, Glasnik Republičkog zavoda za zaštitu prirode br.25. str.17-21. Podgorica; VUJANOVIĆ V., KARADŽIĆ D., ANĐELIĆ M. (1994): ,,Nalaz bora krivulja”, Zbornik radova Prirodna i kulturna dobra NP ,,Lovćen” str.229-232.CANU Podgorica; ANĐELIĆ M. (1996): ,,Mogući uzroci sušenja bukovih sastojina u NP  ,,Lovćen” Peti kongres ekologa Jugoslavije. Zbornik radova.str.135. Beograd; ANĐELIĆ M. (1997): ,,The Endangerment and Protection of the Forest Ecosystems in the National park ,,Lovcen.” International Scientific Conference held at Tara National park.Zbornik radova. str. 285-288. Beograd; ANĐELIĆ M. (1997): ,,Mogućnost primjene integralne zaštite šuma u NP ,, Lovćen”, Časopis „Jezerski vrh“ br.1.str. 6-7. Cetinje; ANĐELIĆ M. (1997) ,,Uticaj patogene gljive Lophodermellam sulcigena (Rostr.) na sušenje planinskog bora ( Pinus mugo Turra). Zbornik radova ,,Naučni skup o zaštiti bilja” str.109-Zlatibor; ANĐELIĆ M. (1998): ,,NP ,,Lovćen”- Univerzalni objekat prirode.”. Časopis “Jezerski vrh“ br.2.str.35-38. Cetinje; ANĐELIĆ M. ( 2000) :,,Bolesti planinskog bora (Pinus mugo Turra) na prostoru Nacionalnog parka „Lovćen“. Zaštita prirode 52/1 str.69-78. Beograd; ANĐELIĆ M. (2001): ,,Neka iskustva upravljanja nacionalnim parkovima u svijetu i kod nas” Soa Nebeska br.27/28 ,str.12- 15. Žabljak -Program zaštite i razvoja (segment šuma)- NP “LOVĆEN“ (1996) saradnik; – Prostorni plan opštine Cetinje – studija Šumarstvo i drvoprerada. Autor.(2013) – PROSTORNI PLAN POSEBNE NAMJENE NACIONALNOG PARKA ,,LOVĆEN” (2014), Dr Milosav-Mišo Anđelić i Luka Milunović: ,,Nacionalni parkovi u turizmu Crne Gore”,  poseban otisak iz ,,Turizam Crne Gore u drugoj polovini XX vijeka” (zbornik radova sa naučnog skupa Cetinje 2004. godine strana 263-277.)

                         NASTAVAK USPJEŠNE KARIJERE

Milosav-Mišo Anđelić je nakon odlaska sa mjesta direktora NP ,,Lovćen” raspoređen na mjesto pomoćnika generalnog direktora NP Crne Gore u periodu  1998-2003. U periodu od 2003- 2013. god, obavlja odgovornu dužnost pomoćnika ministra za sektor šumarstva u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoporivrede, takođe u periodu od 2008-2012. god, radi kao  profesor lovstva na Biotehničkom fakultetu u Podgorici – honorarno, zatim od 2013.- 2017. god, predsjednik Savjeta za šume CG 2018-2020. god kao  Državni sekretar za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja. Pored ovoga važno je istaći i navesti  članstvo u naučnim i stručnim organizacijama: Naučni saradnik Biotehničkog fakulteta Podgorica od 2002. god.; član Odbora za poljoprivredu i šumarstvo Crnogorske akademije nauka i umjetnosti- Podgorica. Član Međunarodnog uređivačkog odbora časopisa ,,Forestry.” 

Milosav-Mišo Anđelić pripada onim posebnim naučnim imenima kod kojih je duh Lovćena uvijek i svuda prisutan. Svakim njegovim korakom koji je prešao po Lovćenu doživio je treptaj prirode sa očima uprtim ka njegovim ljepotama: usovi, lavine, stijene, vrhovi, šume, izvori, pašnjaci, cvjetna polja. Iako smo svi mi prolazni nigdje se kao na planini ne osjeća vječnost okruženja i tren milenijuma. Zato ovaj neumorni neimar zaslužuje poštovanje koje mu sa punim pravom pripada i čini njegovu ličnost i doprinos Lovćenu uvijek značajnim. Za sami kraj ovog priloga o Milosavu-Mišu Anđeliću najbolje bi išle riječi velikana Veljka Vlahovića koji je jednom zapisao: ,,Nositi neprekidno u sebi Crnu Goru znači i dar i prokletstvo. Crna Gora je morska pjena i sniježna prašina, igra kamenih litica i sunovrat potoka, grohot bitaka i pijanstvo ratova. To je zemlja nade i očajanja, jave i snoviđenja… To je zemlja najvece krajnosti – dubokog mraka i raskošne svjetlosti, slobodni zatočenik i usužnjena sloboda. To je nikad ne napisana istorija u kojoj su ljudi vjekovima plakali kriomice i svoje i tuđe suze.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


twenty + 18 =