Milutin Obradović – Biografija

Rođen je u Bijelom Polju 1979. godine. Srednju likovnu školu, a kasnije i Fakultet likovnih umjetnosti završio je na Cetinju 2002. godine u klasi prof. S. Karaila.


Do sada je izlagao na velikom broju samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu:


Ciklus izložbi pod nazivom “Običan malecki san“:

 Galenija “Novi Hram” Sarajevo, Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima”, mart 2019

 Galerija “Novak” – Ljubljana, Slovenija septembar 2018. Izložba u organizaciji Konzulata Crne Gore u Soveniji.

 Kulturni centar Kotor – KotorArt, avgust 2018. godine

 Barski ljetopis, zimska scena,Bar januar-februar 2018.godine

 JU Muzeji i galerije Podgorice-Moderna galerija, Podgorica novembar 2017.godine

 Muzej Rimskih mozaika, Risan avgust 2017.godine

 Kuća Đure Jakšića, Beograd maj 2017. godine.

 Centar za kuluturu Lučani, april 2017.godine


Ciklus izložbi pod nazivom “ Dodir za ljubav”:

 Galerija ljetnjikovca Buća, Tivat 2016.godine

 Muzej grada Perasta, Perast 2016.godine

 Galerija Singidunum, Beograd 2016.godine

 Galerija KCNS, Novi Sad 2016.godine

 Budva Grad Teatar, Budva 2015.godine

 Gradska galerija Kotor, Kotor 2015.godine

 Galerija hotela Queen of Montenegro, Bečići 2015.godine

 Galerija Art, Podgorica 2014.godine

 Galerija centra za kulturu, Bijelo Polje 2014.godine

 Galerija hotela Queen of Montenegro, Bečići 2007.godine

 Gradska galerija Petrovac, Petrovac 2002.godine


Kolektivne Izložbe:

 Bramanteova Palata, Rim, maj 2017, gdje sam i dobitnik nagrade Mikelađelo Karavađo

 Louvre muzej, Pariz, oktobar 2016, video izložba (sa 5 exponata učestvovanje u svjetskoj izložbi sa 80 umjetnika svijeta kao jedini predstavnik Crne Gore)

 Milano 2016

 Podgorica 2015

 Novembarski likovni salon – Cetinje 2015

 Novi Sad 2015

 Pariz 2014

 Bjelopoljsko slikarsko proljeće učesnik svake godine od 2000-2017. đe je i dobitnik jubilarne nagrade Bijelopoljskog slikarskog proljeća 2002. god


Međunarodna predstavljanja:

 Galenija “Novi Hram” Sarajevo, Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima”, mart 2019.

 Galerija “Novak” – Ljubljana, Slovenija septembar 2018. Izložba u organizaciji Konzulata Crne Gore u Soveniji

 Beograd, Kuća Đure Jakšića, maj 2017.

 Pariz, Louvre muzej 2016.

 Galerija KCNS, Novi sad 2016.

 Pariz 2014.

 Rim, Bramanteova Palata, maj 2017.

 Lučani, Centar za kuluturu Lučani, april 2017.

 Beograd, Galerija Singidunum, Beograd 2016.

 Milano, 2016.


Ugovorene  izložbe u 2019 godini;

 Paviljon Cvijeta Zuzoric, Beograd, septembar 2019

 XII Bijenale u Firenci, oktobar 2019

POČETNAGALERIJATEKSTOVI