Miodrag Bole Bošković – Diskografija

 

 

 

Prvi album Miodraga Bola Boškovića sa instrumentalnom muzikom izašao je krajem 1993. godine. Album nosi naziv “Noćna ruža od Crne Gore”. Bio je to ujedno i prvi album u Crnoj Gori sa instrumentalnom muzikom. Radilo se o kaseti koja je imala ukupno 5. kompozicija. Album je sniman u Velikom studiju RTVCG, a u pitanju je koprodukcija RTVCG I MONTENA produkcije.

Strana “A” albuma sadrži tri kompozicije: 1. Noćna ruža Crne Gore, 2. Legenda o Vladimiru i Kosari i 3. Dobro jutro Crna Goro.

Na strani “B” se nalaze dvije kompozicije: 1. Bregalnica i 2. Žabljak Crnojevića

Sa strane “A” možete čuti kompoziciju “Noćna ruža Crne Gore”:

NOĆNA RUŽA CRNE GORE

 

Pojavom novih nosača zvuka izlazi i prvi CD sa instrumentalnom muzikom u Crnoj Gori. Nakon kasete “Noćna ruža od Crne Gore”, Bole Bošković piprema i izdaje prvi CD pod nazivom “Noćna ruža prijestola od kamena”. Ovaj CD se pojavio 1995. godine. Na njemu je ukupno 11 kompozicija – pet koje su se nalazile na kaseti i novih šest.

Sadržaj CD-a “NOĆNA RUŽA PRIJESTOLA OD KAMENA”:
1.Noćna ruža Crne Gore; 2.Legenda o Vladimiru i Kosari; 3.Žabljak Crnojevića; 4.Lesendro; 5.Dobro jutro Crna Goro; 6.Noc skuplja vijeka; 7.Vila gorska; 8.Gospa od Škrpjela; 9.Platije; 10.Montenegro Blues; 11.Bregalnica;

Sa ovog CD-a poslušajte kompoziciju “Gospa od Škrpjela”:

KOMPOZICIJA GOSPA OD ŠKRPJELA

 

Bole Bošković radi paralelno i na komponovanju i na snimanju filmova. Nakon filma “Prijesto od kamena” snima kasetu na kojoj se nalazi muzika koju je komponovao za taj film. Album je izašao 1996. godine.

Sadržaj kasete “PRIJESTO OD KAMENA”:
A strana: 1. Noćna ruža Crne Gore; 2. Žabljak Crnojevića; 3. Vila Gorska;
B strana: 1. Noć skuplja vijeka; 2. Lesendro; 3. Gospa od Škrpjela; 4. Dobro jutro

Sa strane “A” uživajte u kompoziciji “Žabljak Crnojevića”:

KOMPOZICIJA ŽABLJAK CRNOJEVIĆA

 

Nakon dvije kasete i jednog CD-a, pojavljuje se drugi CD pod nazivom “Gora Crnogoraca”. CD se pojavio 2000. godine.  Promocija je održana na Lovćenu. Na albumu je prvi put snimljeno i pojanje sveštenika CPC jeromonaha Jeliseja Lalatovića.

Sadržaj CD-a “GORA CRNOGORACA”:
1.Tropar časnom krstu; 2.Gora Crnogoraca; 3.Car junaka Balkanska carica; 4.Bitka na Vučjem dolu; 5.Mojoj Mileni; 6.Pjesnik i vila; 7.Grmožur; 8.Suguba jektenija;

Sa ovog CD-a izdvojili smo kompoziciju “Mojoj Mileni”:

KOMPOZICIJA MOJOJ MILENI

 

Od grupnih projekata autora Bola Boškovića, jedan od najvažnijih je CD “Okean-muzika bez riječi” u izdanju Asocijacije autora i izvođača instrumentalne muzike “Instrumental forces”. Na CD-u se nalazi 16 numera, 16 izvođača među kojima: R.M.Točak; Laza Ristovski; Saša Lokner; Zoran Radetić; Zlatko Manojlović i drugi.

Bole Bošković je predstavljen sa kompozicijom “Dobro jutro Crna Goro”, a numere je selektovao Kornelije Bata Kovač. CD je producirao i izdao CITY RECORDS.

Još jedan projekat u kojem je Bole Bošković učestvovao jeste multimedijalna prezentacija Crne Gore, CD pod imenom “Crna Gora-Montenegro”. Projekat je izdat 1997. godine u produkciji Turističke organizacije Crne Gore. Među 800 slajdova i 15 minuta video materijala koji prezentuje Crnu Goru, nalaze se i pojedini Boškovićevi prikazi. Muzika je urađena u koautorstvu Voja Aralice i Bola Boškovića.

Uživajte u kompoziciji “Dobro jutro Crna Goro” sa kojom je autor zastupljen na grupnom projektu “Okean”:

DOBRO JUTRO CRNA GORO

 

Sljedeće ostvarenje u oblasti instrumentalne muzike je CD pod nazivom “Lacus Labeatis”. CD je realizovan 2002. godine. Nazivi kompozicija jasno ukazuju da je inspiracija za muziku na ovom CD-u bilo Skadarsko jezero sa svojim istorijskim znamenitostima.

Sadržaj CD-a “LACUS LABEATIS”:
1. Lacus labeatis; 2.Kom; 3.Skenderbeg; 4. Rijeka Crnojevića; 5.Vranjina; 6.Grmožur; 7.Petrova ponta; 8.Beška; 9.Starčeva Gorica; Moračnik; 10.Tophala

Sa CD-a “Lacus Labeatis” izdvojili smo dvije kompozicije “Lacus Labeatis” i “Petrova Ponta”:

LACUS LABEATIS

PETROVA PONTA

 

Nakon veoma uspješne petnaestogodišnje samostalne karijere, Bole Bošković realizuje CD pod nazivom “Profil”.  CD je izdat 2006. godine i na njemu se nalazi 14 kompozicija. Prvo izdanje  štampano je u tiražu od hiljadu komada. Album “Profil“ je izašao u izdanju Goratona. CD praktično predstavlja prezentaciju glavnog dijela dosadašnjeg rada autora na muzičkom polju.

Sadržaj CD-a “PROFIL”:
1.Dobro jutro Crna Goro; 2.Žabljak Crnojevića; 3.Noćna ruža Crne Gore; 4.Bregalnica 1913; 5.Gospa od Škrpjela; 6.Balkanska carica; 7.Mojoj MIleni; 8.Grmožur; 9.Pjesnik i vila; 10.Lacus Labeatis; 11.Kom; 12.Petrova ponta; 13.Starčeva gorica; 14.Beška (Laku noć Crna Goro).

Sa CD-a “Profil” možete čuti tri kompozicije “Balkanska carica”, “Pjesnik i vila” i “Beška (Laku noć Crna Goro)”. Uživajte!

BALKANSKA CARICA

PJESNIK I VILA

BEŠKA

 

Kompoziciono-tehnicki postupci evropskih a i svjetskih avangardi, predstavljali su za Boškovića samo nove izvore znanja, mogućnost novih tehničkih istraživanja, a nikako modele za direktno prenošenje. Tim prije su i idejno estetski koncepti nekih od ovih avangardnih pojava za Boleta značili inpulse za lična, originalna umjetnička kazivanja. Psihološke crte Boletove muzike nijesu atipčne u teoriskom smislu ni kao podsticaj ni kao karakteristike, a ipak čine jasan psihološki reljef predhodnice u crnogorskoj muzici. Bole Bošković dosljedno slijedi svoj zacrtani put i pitanje je samo vremena kada će se nešto novo pojaviti iz njegove “radionice”. U njegovom radu se “osjeća prisutnost avangardnog stila u crnogorskoj muzici”. – Pritom sam namjerno izbjegao da ove Boleve kompozicije svrstam u zabavnu ili umjetničku muziku. S druge strane, dužan sam da objasnim i njegov avangardizam. Zato je isticanje srodnosti Boškovićeve, pa i crnogorske muzičke avangarde u, da tako kažemo, popularnoj muzici sa avangardnim pokretima u Evropi i svijetu, u ovom predstavljanju teklo neodvojivo od razmatranja prirode te povezanosti, kao i od utvrđivanja stepena autonomnosti naše, crnogorske muzike, a time i njenog priloga muzičkoj umjetnosti uopšte! Bošković nije umjetnost epohe mimoišao zbog umjetnosti dana, niti je istorijsko previdio zbog subistorijskog, pa ni fenomen zbog epifenomena.

Slobodan Jerkov – prof.doktor muzike

Sadržaj:

1.     “Durmitor“(Zima)…………………11`58“

2.     “Sume“(Proljece)……………………7`14“

3.     “Legenda“(Ljeto)…………………..10`05“

4.     “Jezera“(Jesen)………………………7`31“


“DOCLEA I DRUGE PRIČE“

            Šesti samostalni CD instrumentalne muzike “Doclea i druge priče“ Miodraga Boleta Boškovića samo potvrđuje znano: beskompromisnu artističku doslednost i jedinstvenu autorsku poziciju na prostoru crnogorske kulturne.

            Novim kompozicijama Bošković svoj umetnički i istraživački angažman usmerava ka temi zavičaja u kontekstu istorije. Četiri kompozicije čine putovanje kroz četiri epohe prostora koji autora, kroz čitavo stvaralaštvo, neiscrpno nadahnjuje. Dolcea kao antički rimski grad, carska provincija Prevalis, srednjevekovna oblast Zeta u doba Crnojevića i toponim Titograd-Podgorica doživljeni su u tipičnom Boškovićevom senzibilitetu u kome se prepliću i dopunjavaju melodična melanholičnost, razigrana folklorna radoznalost, katkad elegični citat, sve u nameri panoramisanja mitske čudesnosti jednog krajolika. Čuvajući lokalne kolorite, ne bežeči od naglašene atmosfere Mediterana, on svoje stvaralaštvo stavlja u širi civilizacijski i moralni kontekst.

            Za Boškovića patriotizam nije ideologija, već stvar kućnog vaspitanja. To rodoljublje se upravo zbog toga ogleda časnim uključenjem u nužnu podelu kulturnih dobara sa stavom zasnovanim na ličnom ponosu i kompetentnom znanju prilikom osvetljavanja svog etosa. Svojim posebnostima uspostavljati stvaralački odnos prema drugim sredinama, iskustvima i ukusima – ima li većeg zadatka u umetnosti?!

Peca Popović,
pisac, rok kritičar i publicista …