Miraš Martinović – Dani Maka Dizdara u Stocu

 

U prvoj polovini septembra održavaju se Dani Maka Dizdara u Stocu. Ovogodišnjoj manifestaciji prisustvovao je poznati crnogorski pisac Miraš Martinović. Prenosimo njegovo pozdravno obraćanje na ovom veoma značajnom skupu posvećenom istaknutom bosansko-hercegovačkom pjesniku, književniku i novinaru.

 

 

 

 

 

 

 

Miraš Martinović

 
 

DANI MAKA DIZDARA U STOCU

 

Velika je čast ovdje izgoviriti riječ.

Ovdje je sve testamentarno obavezujuće. U ovoj kući na čija vrata ulazi čitav svijet. U ovoj h i ž i u kojoj zauvijek boravi duh velikog pjesnika. Duh zemlje Bosne.

Razmišljao sam šta da kažem za ovu priliku i uz ovu prigodu i ubrzo shvatio da sve što bih rekao – malo bi bilo. Iako bih opširno govorio – bilo bi nepotrebno.

Kameni spavač je rekao sve: sebi, nama, svim ljudima.

Dolazim iz Crne Gore i donosim vam pozdrave Jevrema Brkovića  i Dimitrija Popovića i njihove knjige koje su poslali- sa željom da budu ovdje među Makovim knjigama. Moj skromni prilog je moja nova knjiga ANTIČKI GRADVI CRNE GORE, nedavno objavljena u Zagrebu. U njoj je zastupljen i grad Daorson, čiji se ostaci nalaze na nekolio kilometara od Stoca. Taj grad je stardao 46.godine prije  nove ere i nikada se više nije probudio.

Prije dva proljeća, jednog nezaboravnog aprilskog dana- budilo smo ga iz  dvomilenijmuskog sna: Enver Dizdar, Miro Raguž, Nenad- Nino Gvozdić i ja.  Njega i one što odavno spavaju na obližnjim Boljunima.

Oni davno usnuli, i taj davno srušeni grad, doveli su me Maku i Stocu. T staze i te veze nijesu slučajne.

Na njih, kao i na ovo naše večerešnje okupljanje, blgaonaklono gledaju zvijezde, koje udešavaju puteve i susrete. I kad mi odemo, one će nas zamijeniti. Mak ih je dostojan. Svaka njegova pjesma je zvijezda koja neće zgasnuti –nikada!

Sa ovim riječima, donosim i crnogorsku zdravicu- vino da sa njim nazdravimo za nova viđenja i prijateljstvo. Veliko i trajno, kao ova hiža koja će, biti uvijek širom otvorena – za sve Bošnjane, sve dobre ljude….

Mostar,
12. septembar 2012.

Miraš Martinović