Moda – Rada Krivokapić Radonjić

Rođena 08.09.1974.(14 h) u Kotoru, Crna Gora.

Djevojačko prezime Krivokapić, pravo ime Radojka od oca Đura (otac Bogdan i majka Joka) i majke Vidosave (otac Andrija i majka Dobrana) Kaluđerović. Otac je radio u industriji ležaja, majka je bila zdravstveni radnik. Djetinjstvo joj je obilježeno sa puno roditeljske ljubavi. Mladost pamti po luksuzu koji joj je omogućio brat Radoslav, pomorac.

Kao djevojčica izrazila je želju da bude modna kreatorka i ima četvoro djece što je kasnije i ostvarila. Sa dvadeset tri godine vezu dugu sedam godina sa Petrom (otac Božidar i majka Neđeljka) kruniše brakom 14. februara 1998.godine u Budvi.

Rodila djecu Neđeljku(1999), Valentinu(2001), Nebojšu(2007) i Teodoru(2013).Karijera

Završila školu i specijalizaciju za modnu kreatorku i stilistkinju u Beogradu 1996. po Pariskom sistemu za jednu generaciju učenika u saradnji sa akademijom likovnih umjetnosti sa nastavnim planom i programom u trajanju od četiri godine u kontinuitetu, kreirajući kadar sposoban za brzo uključivanje u praksu kod najpoznatijih svjetskih kreatora u trajanju od godinu dana. Momčilo Kovačević, direktor škole. Praksu završila u Milanu 1997. kod Giorgio Armani. Praksu je obavljala i kod konstruktorke odjeće Ljiljane Kovač. Doktorat modnog dizajna završila u Beogradu 1998. Profesionalno počela da se bavi modom 2005. Položila majstorske ispite po uzoru njemačkog majstorskog ispita koje je finansirala njemačka Vlada godine 2018. : pravo, stručna i radna pedagogija, trgovina i privreda.

Radila je na državnoj televiziji na kulturi odijevanja voditelja i muzičara. Emitovana je njena kultna modna autorska emisija “Styling”. Modni studio “Rada” je sa manekenima radio za potrebe snimanja filmova, reklamnih spotova za inostrane televizijske kuće. Uzela učešća na muzičkom festivalu u vidu osmišljavanja i realizacije stajlinga izvođača. Držala je predavanja o modi. Kreirala jeans kolekcije za modne brendove. Idejni tvorac brenda “Baccara” jeans. Sarađivala je sa najpopularnijim crnogorskim manekenom Filipom Kapisodom koji je njenom revijom pod nazivom „Kotor” završio svoju manekensku karijeru. Učestvovala na prvom crnogorskom Fashion week-u. Održavala je samostalne modne revije uz direktan tv prenos. Imala učešća na Internacionalnim manifestacijama. Prvu prodaju svojih odjevnih predmeta imala je u gradu u kojem živi Kotoru i u glavnom gradu Podgorici. Bila je članica udruženja kreatorki visoke mode Crne Gore. Radila je maske za najbolje karnevalske grupe. Napisala knjige “Odijevanje” i “Krojenje i šivenje”. Radila u uspostavljanju tehničke infrastrukture i optimizaciji prema manekenkama koje su nosile modele poznatih brendova. Primila majstorsko pismo u Beogradu, septembar 2018. Dizajnirala novi odjevni predmet Kovilm koji predstavlja preoblikovanje prethodnika kravate i leptir mašne i čiji je uspjeh doveo do dugoročne saradnje sa svijetom 21. vijeka. Rjesenje registracije dizajna kovilm je izdato u Ministarstvu ekonomije i kovilm je zvanicno priznat modni detalj u svijetu. Kovilm je zasticen na osnovu Zakona o pravnoj zastiti industrijskog dizajna. Analiza brenda Rada Krivokapic Radonjic danas stoji sa dokazanom poslovnom strategijom i jedina je akcionarka vodece modne kuce.Rada Radonjić održava obuku za manekene

Obuka za modele uzrasta od 15 do 25 godina traje godinu dana.

Obuka za djevojčice i dječake od 3 do 14 godina traje osamnaest mjeseci.

Obuka modela uzrasta od 25 do 75 godina traje dvije godine.

Mogućnost učešća na modnim revijama i reklamnim kampanjama imaju isključivo polaznici koji su sve mjesečne kategorije obuke savladali sa ocjenom 9-10.

Najuspješniji članovi obuke za manekene sklapaju ugovor o profesionalnom dugoročnom angažovanju.

Nepoštovanje pravilnika, ometanje saradnika i polaznika obuke za manekene podrazumijeva isključenje.

Kontaktirajte nas putem maila radaradonjicsmk@gmail.comUSKORO objava knjiga

Knjige „Odijevanje”i „Krojenje i šivenje”

Namijenjene su muškarcima i ženama, jer je odjeća svakodnevna potreba.

“Da spojim dvije profesije, književnost i modu u jednu djelatnost, a to je pisanje i objava knjiga, inspirisala me je želja da svoje znanje i iskustvo prenesem drugima. Sigurna sam da će se knjige svidjeti svim čitaocima i da će im biti od velike koristi jer je odjeća svakodnevna potreba”.

“Mnogi su me pitali zašto je knjiga “Krojenje i šivenje” posvećena i muškarcima. Moj odgovor je sledeći zbog čega navodim ovu listu 10 najpoznatijih kreatora na svijetu jeste što se na popisu nalazi samo jedna žena. Ovo je zaista fenomenalan posao i za muškarce, jer je to prije svega zanimljiv poziv ispunjen stalno novim, nadolazećim poznanstvima, novih ljudi i saradnji kao i otkrivanja novih životnih puteva. Svaka godina donosi još novih klijenata, putovanja, saradnji i nezaboravnih uspomena…”

“Ja jesam završila praksu kod Đorđo Armani, ali me je on upoznao i sa drugim kreatorima i gdje sam imala priliku dopuniti svoje dotadašnje znanje”.

“Privilegija je kad vam se u vašoj struci pruži mogućnost da praksu obavljate kod najboljih u tom poslu, kod najboljih u čitavom svijetu. Ja sam imala to iskustvo (1996-1997). Neprocjenjivo je. Uvjerila sam se da su stvarno najbolji”.

Ikone modne planete i modne istorije

Najpoznatiji svjetski modni kreatori

Giorgio Armani 11.07.1934.
Coco Chanel 19.08.1883-10.01.1971.
Christian Dior 21.01.1905.-23.10.1957.
Yves Saint Laurent 01.08.1936.-01.06.2008.
Ralph Lauren 14.10.1939.
Valentino Garavani 11.05.1932.
Giovanni Versace 02.12.1946.-15.07.1997.
Karl Lagerfeld 10.09.1933.-19.02.2019.
Roberto Cavalli 15.11.1940.
Hubert de Givenchy 20.02.1927-10.03.2018.

Citati iz knjige Odijevanje

„Da li ste danas nešto uradili u pravcu svog cilja? ”,

„Izdrži dok drugi odustaju. Neuspjeh ne može da se nosi sa istrajnošću.”,

„Da li ste se ikada zapitali koji odjevni predmet ima najveću moć? Ima crvena pelerina.”,

„Niko nije savršen. Svi smo čuli za tu istinu.”,

„Elegancija ne znači biti zapažen već biti zapamćen.”,

„Umjesto za kritiku, traži razlog za pohvalu.”,

„Da bi svakog zadivile u bikiniju i lijepo se osjećale u najsmjelijoj odjeći tokom čitave godine, redovno vježbajte i pravilno se hranite.”,

„Ljubav je kad sve o meni znaš i sve što znaš mi oprastaš, da me voliš nastavljaš.”,

„Investirajte u odjevne predmete koji nikada ne izlaze iz mode, koji su uvijek dio kruga u svakom novom trendu. Sačuvajte novac za popuste u prestižnim radnjama. Dobar je osjećaj kad kvalitet platite upola cijene.”,

„Imati stila je bijeg od vulgarnosti čime doprinosimo bolje društvu.”,

„Visoka moda je iskustvo kupovine.”,

„Obećajte samo ono što možete da ispunite. Nemojte vrijeđati i fizički se obračunavati.”,

„Budite finansijski pismeni. Odgovorno upravljajte svojim novcem.”,

„Ostatak života neka vam bude najljepši period života.”,

Modna revija “Karma”Modne revije Rade Radonjić

Dosadašnje moje revije pod nazivima:

* Ostvarene riječi,

* Moja zvijezda,

* Ljubimica sreće,

* Kotor,

* Karma,

* Ispočetka,

* Dogovor.


MODNA REVIJA “OSTVARENE RIJEČI”

Miss Crne Gore otvorila prvu modnu reviju pod nazivom ”Ostvarene riječi” Rade Radonjić 2006.
Modna revija ”Ostvarene riječi”


MODNA REVIJA “MOJA ZVIJEZDA”MODNA REVIJA “LJUBIMICA SREĆE”

Modna revija pod nazivom ”Ljubimica sreće” modni performans i modna zabava u diskoteci Maximus 2008.
Modna revija ”Ljubimica sreće”, modna zabava i modni performans
Modna revija ”Ljubimica sreće” ponovno predstavljena na Citadeli u Kotoru zbog velikog interesovanja prethodno održane modne revije pod istim nazivom koja se održala u diskoteci Maximus zbog modne zabave nakon revije


MODNA REVIJA “KOTOR”

Filip Kapisoda na modnoj reviji pod nazivom ”Kotor” Rade Radonjić kojom je završio manekensku karijeru
Filip Kapisoda u backstage-u u drugom modelu
Modna revija “Kotor”


MODNA REVIJA “ISPOČETKA”

Modna revija Ispočetka
Modna revija Ispočetka
Revija Ispočetka

Učešće na Internacionalnoj manifestaciji ,,Brands & Signs” i na ,,Mjesecu dizajna” u Ljubljani, Slovenija. Za pred­sta­vlja­nje u Slo­ve­ni­ji kre­i­ra­la je ma­lu cr­nu ha­lji­nu raz­li­či­tih kro­je­va

Mala crna haljina

O manifestaciji:

Rada Radonjić je otvo­ri­la do­dje­lu na­ci­o­nal­nih pri­zna­nja za di­zajn i en­te­ri­jer i iz­lo­žbu tr­enut­nih pro­je­ka­ta pret­hod­nih po­bjed­ni­ka, naj­bo­lje re­zul­ta­te pro­šle go­di­ne i tre­nut­ni ob­lik naj­bo­ljih di­zaj­ne­ra i ar­hi­te­ka­ta na­šeg vre­me­na i pro­sto­ra. Ova ma­ni­fe­sta­ci­ja je ve­o­ma ci­je­nje­na i pri­zna­ta u Evro­pi i kao ta­kva po­sta­la je plat­for­ma za pred­sta­vlja­nje u naj­bo­ljem mo­gu­ćem svje­tlu, ka­ko u obla­sti di­zaj­na i svim nje­go­vim ob­li­ci­ma, ta­ko i u vi­du pre­zen­to­va­nja po­je­di­na­ca, ve­li­kih kom­pa­ni­ja, obra­zov­nih in­sti­tu­ci­ja, uspje­šnih di­zaj­ne­ra iz ci­je­log svi­je­ta.

Dosadašnji rad Rade Radonjić bio je predstavljanje znanja koje je stekla tokom školovanja.  Zbog velikih pauza u radu koje je pravila iz privatnih razloga, nije počela sa realizacijom svojih poslovnih planova i još nije predstavila znanje koje je stekla praksom u Milanu. To započinje sledećom novom kolekcijom za modnu reviju  Svijet bez sukoba”, jedan model je završen i nazvan je Kovilm.

Trenutno radi na novoj kolekciji za modnu reviju pod nazivom Svijet bez sukoba.

Završen je odjevni predmet Kovilm.


NOVI MODNI DETALJ U SVIJETU „Kovilm”

„Kovilm” predstavlja preoblikovanu kravatu i leptir-masnu. Izrada je ručna. Radi se u svim bojama i uključuje ispisivanje monograma vlasnika i interpunkcije na lijevoj strani po želji klijenata. Ono pretpostavlja dugoročnu, tačnije vječnu upamćenost svojih prethodnika, čiji je uspjeh doveo do trajne saradnje sa svijetom 21. vijeka.

Rješenje registracije dizajna kovilm je izdato u Ministarstvu ekonomije i kovilm je zvanično priznat modni detalj u svijetu. Kovilm je zaštićen na osnovu Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna.

Iz kolekcije pod nazivom „Svijet bez sukoba”.

Dizajniran je u aprilu 2019. Brend Kovilm


Dostignuće modne revije

Zajednička narodna nošnja svih država svijeta

U cilju pomirenja vjere i razuma

Nakon objave knjiga i predstavljanja modne revije pod nazivom „Svijet bez sukoba“ slijedi:

Novi brend Rade Krivokapić Radonjić

Prvi intervju uživo na TV Budva kod voditeljke Tijane Ćetković Kotarac

Bila je član humanitarnih akcija.

Ima svoj zvaničan Youtube kanal Rada Krivokapić Radonjić.

Ima modni studio Rada i dva verifikovana preduzeća na Google-u.

Ima dva naloga na WordPress-u https://radaradonjic.wordpress.com/ i https://modnakreatorkaradakrivokapicradonjic.wordpress.com/

Adresa zvaničnog sajta je http://radakrivokapicradonjic.me/

Na poslati mejl na radakrivokapicradonjic@gmail.com i radaradonjicsmk@gmail.com sigurno ćete dobiti odgovor u najkraćem roku.