Mongolska “Kamila sa sedam grba“ na crnogorskom jeziku

 

 

Knjiga „Kamaila sa sedam grba“ savremenog mongol­skog književnika Žambina Dašdondoga, objavljena u izdanju Udruženje književnih Knjiga Kamila sa sedam grbaprvodilaca Crne Gore, 2013. godine, prva je knjiga jednog mongolskog pisca pre­vedena na crnogor­ski jezik. Dašdondogove priče sa engleskog jezika prevela je Sanja Vučinić, a pjesme i pri­če sa ruskog jezika Du­šan Đurišić. U knjizi je objavljen i esej o mongolskoj litera­turi za đecu, koja datira od XIII vijeka, iz vremena Džingis-kana. Na kraju knjige obja­­vljeni su analitički prikazi Žarka L. Đurovića i dr Milu­tina Đuričkovića. Naslovnu stranu knjige uradio je Ne­bojša Vučinić, a ilustracije Žamba Colmonbaatar, D. Ov­dogmid, D. Jujurijntujaa i Milena Jelić, učenica IX razreda Osnovne škole „Vlado Milić“ u Do­­njoj Gorici kod Podgorice pod rukovodstvom nastavnice Radmile Mišković.

Dašdondog je prvu knjigu objavio u sedamnaestoj godini. Dvadeset i četiri njegove knjige štampane su u inostranstvu u preko tri miliona primjeraka. Pjesme i priče Žambina Dašdondoga nalaze se u 22 nacionalna i 4 strana udžbenika i više od 30 godina u lektiri za osnovne škole u Mongoliji. On je i poznati književni prevodilac; preveo je preko 50 knjiga stranih pisaca. Pored najvećih priznanja u zemlji, 6 puta je dobio međuanrodne nagrade za književ­nost za đecu.