Muzej i galerija Tivat – Izložba „Umjetničke vještine i kreativnost Tivćanki“


JU Muzej i galerija Tivat poziva sve zainteresovane dame, koje svoju kreativnost ispoljavaju preko nekih od formi likovnog stvaralaštva, na učešće u već tradicionalnoj izložbi „Umjetničke vještine i kreativnost Tivćanki“. Realizacija izložbe planirana je u prvoj polovini mjeseca marta.

Učešće u izložbi mogu imati punoljetne dame sa prebivalištem u Tivtu. Sve one koje se profesionalno ili amaterski bave kreativnim procesima stvaranja realizovanim od nekih likovnih sredstava izražavanja: crtež, slika, grafički otisak, grafički dizajn, skulptura. Temu i motiv djela autorka samovoljno procjenjuje.

Potrebno je dostavit 1 ili 2 rada adekvatno pripremljena za izlaganje u galerijskom prostoru. Za: crteže, slike, grafička rješenja maksimalna dimenzija je 100 x 70 cm, dok je za skulpturu maksimalana visina h = 1 m. Radove je potrebno dostaviti lično u službene prostorije JU Muzej i galerija Tivat najkasnije do 04. 03. 2022. godine, radnim danima u periodu od 08 do 17 h. Uz radove je potrebno priložiti informacije o radu i kratku biografiju.

Kontakt telefon 032 674 591 E-mail: muzejigalerija.tivat@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


twenty + 7 =