Muzej i galerija Tivat – Zatvaranje izložbe fotografija „Ponovo“, Andréa Vamos


Svečano zatvaranje izložbe fotografija „Ponovo“, Andréa Vamos održaće se u srijedu 27. aprila 2022. godine u Muzeju i galeriji Tivat sa početkom u 20 sati.

Izložba fotografija instalacija „in situ“ postavljena je od 6. aprila u galerijskom prostoru na drugom spratu.

Andréa Vamos, diplomirala je na Akademiji likovne umjetnosti u Parizu, koristi fotografiju i „in situ” instalaciju u cilju razvitka umjetničkog pristupa zasnovanog na dualnosti. Između redova tematskih diptiha: smrt/život, prirodno/vještačko, prošlost/sadašnjost, njen rad strukturiše odnos prema francusko – jugoslovenskom identitetu. 

Instalacije koje umjetnica karakterizuje kao divlje, što znači bez kodova, na zaboravljenim lokacijama, napušteno ili/i prirodno stvaraju imaginarnu mapu znamenitosti u vremenu i prostoru. Fotografija je koliko i tema toliko i podrška u Andreinoj memoriji, a eksperimentiše njome na dva aspekta: slika kao manifestacija uspomene, i slika kao granica između slikanja i fotografisanja. Namjera umjetnice kroz superimpoziciju kulturnog, umjetničkog i vremenskog je da preispita stvarnost i njen mogući prikaz.

Spajajući apstrakciju i stvarnost u jednome, umjetnica poziva publiku da ispita svoju distancu od stvarnosti i aktivno da učestvuje u formi introspekcije kroz pogled. Ukrštanje slika, disanje kroz djela su  pristupi umjetnice tokom njenih izložbi.

Tokom nekoliko godina, Andrea Vamos je napustila osnovnu potrebu za zvanjem, što znači da stvara na teritoriji svojih predaka, bivše Jugoslavije. Ovaj umjetnički pristup je dugoročan. Dodatno radeći, umjetnica je tu izlagala na godinu dana, nastavljajući svoj program sa ličnom izložbom u Novom Sadu, Evropska Prestolnica Kulture, 2022, uključujući i lične izložbe u Beogradu.

„Ovaj umjetnički projekat eksperimentiše sa kretanjem boja. Smatrajući je oblikom, ova serija od tri „in situ” instalacije je inspirisana E. Majbridžovim studijama dekompozicije pokreta. Ovdje je mjesto tijela zamijenjeno bojom želatina.

Počinjući od ideje o postavljanju podloge studija na podlozi pejzaža, moja namjera je da uokvirim fotografsku kompoziciju na najabstraktniji mogući način, pojačan linijom horizonta koja odvaja sliku na dvije ravni i time naglašava pomenutu dualnost između vještačkog i prirodnog univerzuma.

„In situ” instalacije su postavljenje tako da su osjetljive na vjetar i nezgodu. Slike su dostavljene na sirovom platnu, a tu su i određeni tehnički kodovi u cilju upoznavanja sa snimanjem: projekcija, fokus i zamagljenje, prekomjerno izlaganje…

Spajajući slike od tri instalacije u formi kontakt liste, kao što je i Majbridž radio, posmatrač se suočava sa povratkom na porijeklo fotografije i u isto vrijeme otkriva stvaranje nove slike. „ – zapisala je umjetnica o svom stvaralaštvu.       

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


20 − seven =