Muzeji i galerije Podgorice – Izložba “Izbor iz retrospektive” Slobodana – Boba Slovinića

 

 

JU Muzeji i galerije Podgorice organizuju izložbu “Izbor iz retrospektive”, autora Slobodana Boba Slovinića. Izložba će se održati u prostoru Moderne galerije u ulici Marka Miljanova, u utorak, 6. februara 2018. godine, u 20 sati.

Na izložbi će biti prikazan izbor radova iz bogate, skoro šest decenija duge umjetničke karijere Slobodana Boba Slovinića. Izložbu prati monografija koja je nedavno izašla iz štampe, a promovisana je tokom retrospektivne izložbe otvorene u novembru u Crnogorskoj galeriji umjetnosti “Miodrag Dado Đurić” na Cetinju. Izdavač monografije je Narodni muzej Crne Gore, a pokrovitelj Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada Podgorice. Takođe, pripremljen je i bogato opremljen kolorni katalog na 64 strane u kojem se nalazi tekst Petrice Duletić, istoričarke umjetnosti o predstojećoj izložbi, prikaz izabranih radova i biografija autora.

Petrica Duletić, istoričarka umjetnosti je u katalogu između ostalog zapisala: “Izložba Slobodana Boba Slovinića u podgoričkoj Modernoj galeriji retrospektivnog je karaktera. Obuhvata pet različitih umjetnikovih disciplina: slike na platnu, akvarele, grafike, crteže, kolaže, čime su predstavljene bitne i karakteristične autorove tematske, stilsko-morfološke i poetske preokupacije.

Na izložbi su zastupljeni radovi iz cjelokupnog autorovog opusa – od crteža u kojima se iščitava traženje umjetničkog puta i definisanje vlastite likovne estetike do najnovijih likovnih ostvarenja s posebnim naglaskom na umjetnikovu reakciju na aktualne društvene probleme poput globalizacije, devastacije i ekologije.

Sve te različite atribute povezuje jedinstven umjetnikov rukopis u kome se vodi stalna borba za prevagu između emocionalnog i racionalnog. Njihov, ponekada buran, dijalog dovodi do toga da su, u pojedinim plastičkim konceptima, više naglašene strast i osjećajnost, dok su u drugima one u skladu sa racionalnim promišljanjem, pa čak ponekad i njemu potčinjene. Takođe, vodi se i stalni dijalog između figuracije i apstrakcije…”

Rođen je (1943) u Budvi. Rano dijetinjstvo proveo u Budvi i Kotoru. Srednje obrazovanje stekao na Cetinju i u Titogradu, maturirao je (1961) u gimnaziji “Slobodan Škerović” u Podgorici. Diplomirao je (1966) na Akademiji za primijenjene umjetnosti u Beogradu, na odsjeku unutrašnje arhitekture, u klasi profesora Đorđa Krekića. Bio je na studijskim putovanjima: Grčka, Njemačka, Francuska, Italija, Irak, SSSR, Španija. Prvi put se predstavio (1961) na grupnoj izložbi u Umjetničkom paviljonu u Podgorici. Za vrijeme studija izlaže sa prijateljima u kafani “?” u Beogradu. Prvu samostalnu izložbu priredio je (1965) u Modernoj galeriji u Podgorici. Do sada je imao preko 50 samostalnih i više od 350 grupnih i kolektivnih izložbi u našoj zemlji
i inostranstvu.

Prvo priznanje, Zlatnu plaketu za slikarstvo, dobio je (1969) na izložbi u kafani “?” u Beogradu. Dobitnik je mnogih drugih nagrada i priznanja, među kojima: Nagrada “Oslobođenja Titograda” za slikarstvo (1977); Prva nagrada “Zimskog salona”, Herceg Novi (1980); Nagrada za slikarstvo “Grada Breseja”, Francuska (1983); Nagrada Fonda “Moša Pijade”, na XVIII Likovnom salonu “13 Novembar, Cetinje (1984); Prva nagrada salona “13 Novembar”, Cetinje (1987); “Počasna nagrada” za slikarstvo, Saveza francuskih umjetnika, Pariz (1988); Nagrada za slikarstvo “Le Franc Bourgeois”, Bresej (1989); “Novembarska nagrada” za slikarstvo, Budva (1990); “Trinaestojulska nagrada” Crne Gore (1990); Plaketa “Beli anđeo” za slikarstvo, Prijepolje (1995). 

Istaknuti je kulturni stvaralac Crne Gore od (2010). Član je ULUCG-a i ULUPUCG-a od (1968). Izabran (1978) za sekretara Odbora za likovne umjetnosti CANU. Postao (1983) član “Maison des Artistes” u Parizu. Jedan je od osnivača i član Crnogorske panevropske unije. Učestvovao je u radu više slikarskih kolonija. Kreirao je preko (400) projekata unutrašnjeg uređenja prostora i brojne druge projekte, od kojih je većina realizovana. Bio je profesor na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Autor je knjiga: “Pariski zapisi” (1996); “Ujetničke zbirke Centra savremene umjetnosti Crne Gore” (2010); “Ars Libris” (2013). Povodom (60) godina stvaralačkog rada, u Narodnom muzeju na Cetinju, priređena je (2017) retrospektivna izložba i objavljena monografija. U Modernoj galeriji u Podgorici, prezentiran je (2018) izbor iz retrospekcije uz monografski katalog. Osim slikarstva i likovne kritike, bavi se enterijerom i dizajnom, živi i stvara u Podgorici i Budvi.