Nagrada za književno stvaralaštvo “Stefan M. Ljubiša”

 

JU “Grad teatar”
Budva, 08. 09. 2011. godine

 

Nagrada za književno stvaralaštvo
“Stefan M. Ljubiša” za 2011. godinu

 

 

Žiri za dodjelu nagrade za književno stvaralaštvo “Stefan M. Ljubiša” koji je radio u sastavu sastavu Dragan Radulović, pisac iz Budve, dr Vladislava Gordić Petković, univerzitetski profesor iz Novog Sada, i Roman Simić, pisac iz Zagreba, odlučio da ove, 2011., godine dobitnik ovog prestižnog priznanja festivala “Grad teatar” bude David Albahari.

 

U obrazloženju ove odluke se navodi:

“David Albahari (1948, Peć), autor je deset knjiga priča, četrnaest romana i tri zbirke eseja. Na književnoj sceni prisutan je od 1973, kad je objavljena njegova prva zbirka priča Porodično vreme.  Do danas je prevođen na šesnaest stranih jezika, a šest njegovih proznih knjiga objavljeno je na engleskom jeziku. Laureat je NIN-ove nagrade za roman Mamac (1995), a dobitnik je i Andrićeve nagrade za knjigu Opis smrti, kaogod i nagrade Balkanika (1998) i prevodilačke nagrade Brücke Berlin godine 2006.

Albahari  je autor obimnog i konzistentnog opusa koji se, iako okrenut intimističkim temama spoznaje nestabilnog i fluidnog postmodernog subjektiviteta, nije libio da zadre u mučne teme rata i patnje pojedinca u vrtlogu istorije. U svetu Albaharijeve proze nalazimo kliničke opise strasti s jedne,  i strasno prepuštanje uništenju s druge strane, narativni fokus se zadržava na trenucima tišine i beznađa, likovi govore kao u snu, lapidarno i smireno. Međutim, taj privid  suvišnosti i uzaludnosti prati savršenstvo forme, usmjerene na detalj, epifaniju, obrt i iznenađenje –  savršenstvo koje nije ništa drugo do skromno i poslušno ispunjavanje proznih žanrovskih normi. Nakon preseljenja u Kanadu godine 1993. (gdje sa porodicom živi i danas), njegovi umjetnički prioriteti se mijenjaju. “Demarkaciona” linija koja Albaharijevo stvaralaštvo dijeli na “srpsku” i “kanadsku” fazu označena je romanom Snežni čovek, kada dio autorovog tematskog korpusa postaju i motivi istorije, izbeglištva, rekonstrukcije individualnog sećanja, kaogod i konflikt privatnog osjećanja svijeta i istorijske realnosti.

Sem kao pisac, Albahari je značajan i kao prevodilac, urednik književne periodike i antologičar, čijem predanom posredovanju između dviju kultura dugujemo prve prevode Nabokova, Sola Beloua, Tomasa Pinčona, Margaret Etvud, Džona Apdajka, Sema Šeparda, Rejmonda Karvera i mnogih drugih značajnih angloameričkih pisaca na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Žiri za dodjelu nagrade “Stefan Mitrov Ljubiša” uvjeren je da David Albahari, kao jedan od najtrajnijih i najpostojanijih glasova proze u Srbiji, pa i u regionu, zavređuje ovo priznanje za cjelokupno stvaralaštvo ne samo zbog dužine i opsega svog književnog djelovanja, nego i zbog neponovljive pripovjedne poetike koja je ostavila dalekosežan uticaj na generacije pisaca i umjetnika.”

Planirano je da nagrada bude dodjeljena za Dan opštine Budva, 22. 11. 2011. godine.

 

Pres služba “Grada teatra”