“Within the Cities – Digital creativity of Montenegrin youth”

 

15.09.2011.

Podgorica, Muzički paviljon ispred Dvorca Petrovića, 20h

 

Projekat:
“Within the Cities – Digital creativity of Montenegrin youth”

 

 

U četvrtak, 15. septembra sa početkom u 20 časova u Muzičkom paviljonu, ispred Dvorca Petrovića na Kruševcu, biće prikazan projekat savremenog amaterskog stvralaštva “Within the Cities – Digital creativity of Montenegrin youth”.

Projekat je realizovan saradnjom Ministarstva kulture Crne Gore i crnogorske mreže Fondacije Ana Lind, međunarodne fondacije za dijalog među kulturama. U cilju afirmacije kreativnih potencijala nove generacije i razvoja njihovih kulturnih potreba, formirana je multikulturna grupa mladih različite dobi, socijalnog i kulturnog porijekla, različitog obrazovanja i zanimanja. Mladi kreativci su kao polaznici intenzivnih radionica filma – uz rukovođenje Dušana Kasalice, dipl. režisera – savladali osnove upotrebe digitalne kamere, kao i koncipiranja i realizacije kratkog filma ili video rada.

Ana Lind Fondacija (ALF), sa sjedištem u Aleksandriji (Egipat) osnovana je 2005. od strane vlada 43 zemlje Evrope i Mediterana – država članica Euro Mediteranskog partnerstva (bivše Unije za Mediteran zasnovane na temeljima Barselonskog procesa) u cilju pružanja podrške ustanovama i organizacijama civilnog sektora koje rade na promociji međukulturnog dijaloga, kako bi region Mediterana postao prostor saradnje, razmjene, mobilnosti i uzajamnog razumijevanja i mira. Strateške oblasti u okviru kojih Fondacija razvija i podržava projekte su: ideje i ideologije, obrazovanje, kulturna produkcija, mediji, religija i duhovnost, gradovi i raznolikosti.

Autori kratkih filmova i/ili video zapisa potpisuju režiju i scenario svojih debitantskih radova:
Live your day: Nađa Radonjić, Al-Hammbra Kasić, Serđan Baftijari, Stefan Jović; Art or Tabletomania: Jakša Damjanović, Maša Lečić, Eden Sekulović; Multiculturalism: Živa Mašanović, Jelena Strugar; All inclusive: Milica Žugić, Amela Jusović, Jovana Stojanović; Sasha’s City:  Merima Bulić, Bojan Erceg; Piccola Venezia senza canaletti: Matija Katnić, Jelena Strugar; autor projekta: Boris Abramović, koordinator crnogorske mreže Fondacije Ana Lind; realizatori projekta: Dušan Kasalica, dipl. režiser; Boris Abramović; autor muzike : Nemanja Bečanović, dipl. režiser.