Aktivnosti Deska za Kreativnu Evropu na Montenegro film festivalu

 

Filmski festival u Herceg Novom

 

 

Desk za Kreativnu Evropu Ministarstva kulture, u okviru godišnjih aktivnosti potprograma MEDIA, organizovaće tokom 30. Filmskog festivala Herceg Novi – Montenegro film festivala, dva stručna predavanja.

Čedomir Kolar govoriće o razvoju filmskog projekta i finansiranju (2.8, Dvorana Park u Herceg Novom, 14h), a Branislav Srdić o upravljanju postprodukcijom i promociji filmskog djela (5.8, Press sala Instituta „Dr Simo Milošević“ u Igalu, 12.30h).

Predavanja renomiranih producenata su otvorena za javnost i imaju za cilj doprinos jačanju kadrovskih kapaciteta u oblasti kinematografije.