“Artist talk” – Razgovor sa umjetnicom Milkom Delibašić

 

Centar savremene umjetnosti2

 
 

U srijedu, 28. avgusta u Perjaničkom domu sa početkom u 20 časova u okviru projekta “Artist talk” biće upriličen susret i razgovor sa umjetnicom Milkom Delibašić. Namjera Centra savremene umjetnosti Crne Gore je da projektom “Artist talk” publici ponudi privilegovano iskustvo direktnog, susreta sa autorima. Tako se, nasuprot uobičajenoj statičnoj kontemplaciji umjetnosti podstiče aktivan kreativni dijalog umjetnika i publike, što doprinosi popularizaciji savremene umjetnosti.  Kroz seriju susreta svake srijede i petka u avgustu publici će biti omogućeno da čuje direktno od umjetnika o procesima koji stoje iza njihovog rada.

Milka Delibašić je rodjena 1989. u Nikšiću. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju u klasi profesorice Mr.Vesne Bošković, studijski program GRAFIKA.  Studijski je boravila na fakultetu Pont –Aven School of Contemporary Art u Pont-Avenu, Francuska. Dobitnica je više studentskih nagrada za crtež i uspješno školovanje. Izlagala je na kolektivnim izložbama u  Crnoj Gori, Srbiji i Francuskoj. U septembru,  ove godine, će predstavljati Crnu Goru u oblasti Fotografije na Igrama frankofonije koje će se održati  u Nici. Takođe, u oktobru će realizovati i svoju prvu samostalnu izložbu u Paviljonu ULUCG-a, u Podgorici.

Umjetnica će govoriti o svome stvaralaštvu, kroz svoj lični doživljaj, njen rad se ostvaruje kroz različite medije sa uvijek istom idejom, tijelo nemoćno, ugroženo, unutar sopstvenog prostora koji ga nagriza, u velikom dijapazonu duševnih stanja, koja su složenost njenoga bića.

’’Nesavršeni i deformisani likovi iako ne posjeduju estetski doživljaj pojačavaju onaj bitniji, unutrašnji, koji je srž likovnog djela. Sa postojanjem više vremenskih linija, tj. sa višestrukim univerzumima i te pojavnosti su tretirane različito, kroz davne epohe su se i pojmovi lijepog i ružnog smjenjivali. Bića koja su ponekad i skaredna isijavaju neku duhovnu ljepotu i uzvišenost. Uprkos tome, ljepota je prolazna a ružnoća je – trajna’’ izjavila je Natalija Đuranović u eseju o Milki Delibašić.

Razgovor vodi Natalija Đuranović.