Bar – Izložba fotografija Vladislava Kasalice

 

Bar - Dvorac kralja Nikole

 
 

U srijedu 17. juna  2015.g  u Zavičajnom muzeju Bar u 21 sat biće priređena izložba fotografija pod nazivom VRATA istoričara umjetnosti Vladislava Kasalice, muzejskog savjetnika i upravnika muzeja u Baru. Pored izlaganja na kolektivnim izložbama ovo je njegova petnaesta  samostalna izložba  fotografija. Izložba predstavlja homogenu cjelinu, čija je tematska okosnica vrata kao dio arhitektonskog koncepta građevina i arhitektonski dekorativani elemenat sa višeznačnom simbolikom i likovnom poetikom. Baveći se  istraživanjima, proučavanjem i prezentacijom likovne umjetnosti i spomeničkog nasljeđa Kasalica se  zanima fotografskim stvaralaštvom, prije svega kao snimatelj spomenika kulture u svome istraživačkom radu. Autor je nekoliko knjiga o kulturnoj baštini u kojima je fotografski dokumentovao kulturna dobra i umjetnička dijela o kojima piše.

Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Anastazija Miranović, koja  je u katalogu izložbe pored ostalog zabilježila “…Vrata su na Vladovim fotografijama, posebna i jedinstvena, dostojanstvena i uzvišena, smještena na zidove, u ramove, ali ne sa ulogom arhitektonskog utilitarnog elementa, već kao protagonist priče o životu kroz male/velike stvari, kojima čovjek daje smisao. Vladovo “izoštreno oko” je i ovoga puta, posredstvom fotografskog aparata, nepogrješivo prepoznalo vrijednost i ljepotu u naizgled usputnim, podrazumijevajućim saputnicima života, izdvojilo detalje, fokusiralo kontraste i odnose i, u konačnom, na pijedestal, bar za trenutak, uzdiglo naš pogled ka njima, otvorilo svjetonazore ka neslućenim horizontima istorije, civilizacije i kulture, približivši baš njima – vratima, put ka nama samima.“

Na izložbi će biti prezentovano preko 200 fotografija  i biće otvorena do 10. jula.