Bar – Okrugli sto “Klasična ili elektronska knjiga: za i protiv”

 

U srijedu, 31. oktobra, u balskoj dvorani Dvorca kralja Nikole, sa početkom u 12:00 sati, održaće se Okrugli sto na temu Klasična ili elektronska knjiga: za i protiv koji, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Crne Gore, organizuju Kulturni centar Bar i Narodna biblioteka i čitaonica „Ivo Vučković“.

Riječ je o jednom od šest odobrenih programa barske Biblioteke koji je finansijski podržalo Ministarstvo kulture u okviru projekta Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2012. godinu.

Cilj Okruglog stola je da se knjiga i njen položaj u vremenu tehnološke revolucije i elektronske komunikacije, kao svojevrstan izazov XXI vijeka, sagledaju iz različitih uglova: bibliotečkog, izdavačkog, knjižarskog, medijskog i autorskog. Ideja vodilja je da se, na lokalnom i regionalnom nivou, kroz debatu o nesumnjivo aktuelnoj temi, razmijene mišljenja o novoj ulozi biblioteka i stvarnim potrebama korisnika bibliotečko-informacionih usluga.

Za učešće na ovom skupu prijavilo se, po pozivu organizatora, četrnaest izlagača iz zemlje i okruženja, a u najvećem broju su se odazvali poslenici iz domena bibliotekarske struke. U ime crnogorskog bibliotekarstva sudjelovaće predstavnici različitih tipova biblioteke: nacionalna (Jelena Đurović, Centralna biblioteka CG „Đurđe Crnojević“ Cetinje), univerzitetske (Bosiljka Cicmil, Univerzitet Crne Gore Podgorica), javne (Ivan Ivanović, Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica i predsjednik Udruženja bibliotekara Crne Gore) i školske (Nataša Borović, JUOŠ „Blažo Jokov Orlandić“ Bar), dok će iz regiona učestvovati: Irena Urem i Margita Mirčeta Zakarija (Sveučilišna knjižnica Split) i Gordana Ljubanović (Narodna biblioteka Srbije Beograd). Pored bibliotekara, o sudbini knjige u eri interneta govoriće i izdavači: Jovan Nikolaidis („Plima“ Ulcinj), Marina Raičević („Pobjeda“ Podgorica) i Almir Zalihić („Zalihica“ Sarajevo), kao i predstavnici medija: Pero Radović (NVO „Mediakult“ Bar), Damira Kalač (novinar elektronskih medija) i Željko Milović (portal „Bar Info“ Bar). Crnogorski književnik, TV autor i publicist, Rajko Cerović, iznijeće svoje viđenje na dilemu: klasična ili elektronska knjiga, a kako su  većina učesnika ujedno i autori ili naučno-stručnih radova ili djela iz beletristike, neki od nijh će se  u izlaganju osvrnuti i sa aspekta književnih stvaralaca.

Skup će pozdraviti Ćazim Nikezić, direktor Kulturnog centra Bar i Milica Martić, samostalni savjetnik u Ministarstvu kulture, a koordinator programa je Mila Čordašević, viši bibliotekar i rukovodilac Narodne biblioteke i čitaonice „Ivo Vučković“.

JP Kulturni centar Bar