Bar – Promocija projekta “Putevina Svetog Vladimira”

 

 

 

Zajednica Crnogoraca u Republici Makedoniji

 

u saradnji sa

Ministarstvom kulture Crne Gore

i

Kulturnim centrom grada Bara

organizuje promociju projekta

“Putevima Svetog Vladimira”

 
 

 

Promotori članovi foruma za naučno istraživački rad Zajednice Crnogoraca u Republici Makedoniji:

Prof. dr. Nikola Panov – redovni profesor na Katedri za turizam na Prirodno matematičkom fakultetu u Skoplju

Prof. dr. Sašo Cvetkovski – vanredni profesor UKIM i stručni saradnik Makedonske akademije nauka i umjetnosti

Docent dr. Ana Stranjančević

Fakultet za turizam Bar – Montenegro tourism school
Univerzitet Mediteran – Mediterranean University  Montenegro

Miroljub Orlandić i Dušan Ivanović, istraživači

 

 

Dvorac kralja Nikole – Bar

30. 10. 2014. godine u 19h.