Barski ljetopis – Autorsko veče Čedomira Bogićevića

 

 

 

Autorsko veče Čedomira Bogićevića

 

U četvrtak, 16. avgusta, sa početkom u 21:00h, na platou ispred Dvorca kralja Nikole, održžaće se, u okviru XXV festivala Barski ljetopis i knjižževnog programa Pasažži iz Bara, autorsko veče posvećeno akademiku Čedomiru Bogićeviću, poznatom naučnom stvaraocu i publicisti iz Podgorice. 

Čedomir Bogićević je rođen u Danilovgradu, a nakon završšene gimnazije u Titogradu, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Kao doktor nauka radnog prava priznat je pravni i socijalni teoretičar, ali se već dugi niz godina uspješšno bavi istražživanjem crnogorske pravne baštine… Na planu literature objavio je petnaest knjiga i preko sto pedeset naučnih i stručnih priloga, kao i veći broj recenzija i prikaza, te publicističkih ogleda i eseja. U njegova važžnija djela spadaju naslovi: Držžava i sloboda rada, Na vrelima crnogorske ustavnosti, Istorija crnogorskog sudstva, Heroida crnogorska (dva izdanja) i koautorska djela: Crna Gora sa sobom i Crnogorska odiseja. Po miššljenju mnogih stručnjaka, vrhunac njegovog stvaralašštva je knjiga Crnogorski pravno-istorijski rječnik, čije je drugo, dopunjeno izdanje objavljeno 2010. godine u izdanju Služžbenog lista Crne Gore. Iste godine, na Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga, ovo kapitalno izdanje, u kojem je na skoro osam stotina strana obrađeno nekoliko hiljada jedinica, nagrađeno je kao najbolji izdavački poduhvat i ocijenjeno kao vrijedan doprinos leksikografiji i drugim naukama… Bogićević je u toku svog radnog angažžmana obavljao odgovorne dužžnosti u oblasti pravosuđa, držžavne i lokalne uprave, a od 1997. godine je sudija Vrhovnog suda Crne Gore. Univerzitetski je predavač na nekoliko crnogorskih fakulteta i član mnogih asocijacija: Senata Udružženja pravnika Crne Gore, Senata DANU, Matice crnogorske, Odbora za pravne i poltičke nauke CANU. Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Pravni zbornik i član je redakcije mnogih časopisa i publikacija u oblasti drušštvenih nauka. Odlikovan je Medaljom rada SFRJ i dobitnik je brojnih povelja i priznanja, kao i nagrade Deveti decembar opšštine Danilovgrad. 

Sagovornik Čedomira Bogićevića na jubilarnom Festivalu je Ivan Jovović, mr pravnih nauka i profesor u Ekonomskoj šškoli u Baru, a uvodničarka u program Mila Čordašević, urednica knjižževnog segmenta „Barskog ljetopisa“.