Budva – Kolektivna izložba “Mali format – slike, crteži, objekti”

 

Spomen dom Stefan Mitrov Ljubisa u Budvi

 
 

U skladu sa željom da afirmiše dostignuća na savremenoj likovnoj sceni u Crnoj Gori, JU “Muzeji i galerije” Budva i ove godine organizuje kolektivnu izložbu Mali format – slike, crteži, objekti.

Tokom ljeta, u prostoru Spomen doma Stefan Mitrov Ljubiša u Starom gradu, posjetioci će moći pogledati radove dvadeset i šest crnogorskih umjetnika: Ivane Radovanović, Sanje Raonić, Rajka Sušića, Tijane Dujović Liščević, Nade Kažić, Peka Nikčevića, Marice Kuznjecov Boljević, Biljane Keković, Darka Mandića, Vasa Nikčevića, Mire Garčević Vujanović, Sandre Đurbuzović, Rista Radmilovića, Đorđija Bata Boljevića, Željka Reljića, Ivanke Vane Prelević, Vidaka Radmilovića, Daliborke Kordić Bajrović, Jelene Jovančov, Sretena Rad Biljane KekovicNikčevića, Marka Petrovića Njegoša, Dragana Mihaljevića, Svetlane Dragojević, Ratka Odalovića, Mira Šukovića i Dijana Lazović.

Selektor izložbe, kustos – umjetnik Đorđije Bato Boljević, o ideji koja ga svih ovih godina inspiriše da upriliči ovu specifičnu umjetničku ekspoziciju kaže:

“Ideja o prezentaciji jedne ovakve izložbe je nastala kao reakcija na sveprisutniju ponudu jeftinih, kvaziumjetničkih proizvoda koje karakteriše površnost i hiperprodukcija, i kao potreba da se ukaže na prave, kreativne i originalne umjetničke vrijednosti priznatih crnogorskih likovnih stvaralaca. Pozitivne reakcije domaćih i stranih ljubitelja umjetnosti, stručne javnosti kao i samih umjetnika, kojima izložbe poput Malog formata predstavljaju kreativni izazov i inspiraciju, daju nam za pravo da nastavimo sa ovom pričom u nadi da će ovakvih i sličnih kulturnih dešavanja biti sve više.”

O ovogodišnjoj postavci Ana Ivanović, istoričarka umjetnosti i kustos u Narodnom muzeju Crne Gore, je zapisala:

„Peti, jubilarni put, okupljeni su renomirani crnogorski savremeni umetnici, a njihova dela, stilski heterogena, predstavljaju jedinstvenu celinu zanimljivog estetskog doživljaja. Kroz različite likovne discipline – crtež, slikarstvo, skulpturu, grafiku, ali i primenjenu umetnost i dizajn, umetnici su na samosvojan način prezentovali svoje individualne poetike.

Naizgled sužene oblikovnosti, prezentirana dela poseduju estetsku i misaonu širinu koja se ogleda u raznovrsnosti korišćenih materijala i tehnika, raznolikosti motivskih sadržaja i likovnih senzibiliteta čijom interakcijom je stvoren prostor likovne slobode. Komunikacijski potencijal predstavljenih radova leži u čulnosti, misaonoj čistoti, rečju, unutrašnjoj snazi koja je postignuta pažljivim pronalaženjem mere, harmonije, srazmere. Draž malog formata je u tome što u sebi zadržava izvornost kreativne iskre bez obzira na to da li se radi o skici ili kompleksnim kompozicijama. Bilo da je reč o figuralnim, asocijativno-apstraktnim i apstraktnim formama, bilo da su u pitanjumultimedijalne igre kojima su otelotvorene intimne preokupacije autora, čini se kao da su svi povezani jednom niti imanentnoj umetnikovoj nutrini – strašću za stvaranjem. Ta strast pretvorena je u govor materije i forme, čistu likovnost, simboliku, znakovnost koji predstavljaju samo neke od ‘karakternih crta’ ove izložbe.“

Izložbu u Spomen domu svečano će otvoriti Ana Ivanović u petak, 13. juna 2014. godine, u 21 čas.