Budva – Koncert Slobodanke Bobane Dabović

 

JU Muzeji i galerije Budve

 
 

U utorak 07. jula, sa početkom u 20h u Modernoj galeriji u Budvi biće održan koncert Slobodanke Bobane Dabović, pod nazivom „Oslobađenje tišine“.

Autorsko veče mlade kompozitorke dio je projekta čiji je cilj da promoviše i afirmiše  kompozitorke kojima je do prošlog vijeka bilo strogo zabranjeno da se bave ovom djelatnošću. Na programu će se naći djela raznolika po karakteru i sastavu. Sedam eminentnih muzičara izvodiće kompozicije, a oni su: Marko Simović (violina), Ana Živković (violina), Uroš Lapčević (viola), Eden Sekulović (violončelo), Armin Čekić (udaraljke), Milena Kankaraš (klarinet) i Nikola Vučković (klavir).

 

Slobodanka Bobana DabovicSlobodanka Bobana Dabović rođena je 04. maja 1990. godine u Podgorici (Crna Gora). Ljubav prema muzici pokazala je još od malih nogu. U jedanaestoj godini bilježi svoje prve javne nastupe u školskim priredbama.
Osnovno i srednje mužičko obrazovanje je stekla u školi za muziku i balet „Vasa Pavić“ u Podgorici, klavirski odsijek, u klasama prof. Miladina Peruničića i profesorke Anke Asanović.
Godine 2009. upisuje Akademiju umetnosti u Novom Sadu, muzički departman, smjer kompozicija, u klasi profesora Zorana Mulića. Prvu ozbiljnu kompoziciju je napisala u 19-oj godini. Kompozicija nosi naziv Ad Libitum Improvisando No.1 za klavir.
Godine 2013. stiče zvanje diplomirani kompozitor. Iste godine, uspješno upisuje master studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Zorana Mulića. Godine 2015. stiče zvanje magistra odbranom rada Koncertni stav za simfonijski orkestar.
Kompozicije su joj se izvodile u okviru: festivala A fest u Novom Sadu; Klavirski praktikum (izvođač je bila ona sama) u Novom Sadu; projekta Kompozitorke iz sjenke u KIC-u “Budo Tomović” u Podgorici. Poznati crnogorski reditelj Momir Matović je upotrijebio djelove iz njene dvije kompozicije (Gedeceba i Stražanik) za svoj film Jedan dan života. Takođe joj se klavirska kompozicija Ad libitum improvisando br.4 “Rukoveti”našla na CD-u u okviru časopisa Muzika klasika, koju je izvodila u okviru projekta Omaž Stevanu St. Mokranjcu u Novom Sadu.

 

PROGRAM

 1. Ad libitum improvisando br. 3, ,,Odjeci” (2013)

Izvodi: Nikola Vučković, klavir

 

2. Ad libitum improvisando br. 5, „Lesendro“ (2015)

Izvodi: Nikola Vučković, klavir

 

3. Gudački duo „Gedeceba“ (2011)

Izvode: Ana Živković, violina i Eden Sekulović, violončelo

 

4. „Igra“ za klarinet i klavir (2011)

Izvode: Stefan Pavićević, klarinet i Nikola Vučković, klavir

 

5. „Stražanik“ za violončelo, klavir i tom – tomove (2012)

Izvode: Eden Sekulović, violončelo, Nikola Vučković, klavir i Armin Čekić, tom-tomovi

 

6. Gudački kvartet br. 1, ,,Intonatori buke” (2013)

Izvode: Marko Simović, violina, Ana Živković, violina, Ilijana Blagojević, viola i

Eden Sekulović, violončelo

 

7. Ad libitum improvisando br. 4, ,,Rukovet” (2014)

Izvodi: Slobodanka – Bobana Dabović, klavir