Budva – Koncert Wox2Feel dua

 

JU Muzeji i galerije Budve

 
 

U Modernoj galeriji, u četvrtak  10. septembra sa početkom u 20h biće održan koncert dua Vox2Feel.

Vox2feel duo čine Bojana Pejanović-sopran i Nedeljko Pejović-gitara. Duo njeguje muziku širokog dijapazona – od  baroka pa do  muzike naših dana – od  Hendla, preko muzike Manuela de Falje, muzike za film Enia Morikonea, sve do pop muzike sa prostora bivše Jugoslavije.

Kombinacija glasa i gitare, ne tako česta u klasičnoj muzici, kroz ovaj duo dobija nove dimenzije i otkriva nove muzičke horizonte.

Bojana Pejanović-Kukić rođena je 1985. godine u, Baru gdje je i završila nižu muzičku školu. Srednju školu završila je u Kotoru kod prof. Mirele Šćasni. Muzičku akademiju završava u Beogradu na Fakultetu Muzičkih umetnosti kod Radmile Smiljanić. Osvajač je prvih nagrada na brojnim republičkim, saveznim i međunarodnim takmičenjima i održala je solističke i kamerne koncerte u Crnog Gori, Srbiji, Austriji i Sloveniji.

Do sada je igrala značajne ili glavne uloge u Pergolesijevim (”Sestra Anđelika”), Mozartovim (”Figarova Ženidba”) i Gluck-ovim operama (“Orfej”). Bavi se i pedagoškim radom kao profesor solo-pjevanja u školama u Baru i Budvi. Naročito su zapaženi uspjesi njenih učenika na državnim i međunarodnim takmičenjima. Živi u Baru.

Nedeljko Pejović rođen je 1978. godine u Podgorici. Nižu školu završio je u Podgorici kod Miodraga Ćupića, dok je srednju završavao u Podgorici i Beogradu kod Srđana Tošića i Srđe Bulatovića. FMU u Beogradu je završio kod Srđana Tošića. Pored interpretacije, gdje je ostvario velik broj koncerata (solo, kamerno, sa orkestrom) drugo područje njegovog rada je kompozicija i transkripcija. Član je UKCG i bio je član ansambla za ranu muziku Royal Consort. Radi u muzičkoj školi u Podgorici i Budvi. Živi u Podgorici.

 

Koncert Vox2Feel dua