Budva – Zaštita kulturno-istorijskog blaga Budve i Crne Gore

 

Moderna galerija Budva 445

 
 

OOLP Budva u Modernoj galeriji u Budvi 20.02.2014. godine (četvrtak) sa početkom u 10,00h organizuje javnu tribinu na temu „Zaštita kulturno-istorijskog blaga Budve i Crne Gore“, koja bi se odnosila na očuvanje istorijskog i umjetničkog blaga Crne Gore sa posebnim osvrtom na budvansku nekropolu i neprocjenjiv broj vrijednih predmeta (ikona, starih rukopisa, arheoloških i umjetničkih dragocijenosti,…) koji su u prošlosti na razne načine „napustila“ našu zemlju, a koji se nalaze u muzejima, privatnim kolekcijama daleko od ovog prostora, na kome su pronađeni, i kome prema međunarodnim standardima prioritetno pripadaju. Poznato je da se takoreći svakodnevno otvaraju novi lokaliteti uz postojeće, (Stari Bar, Risan, Petrovac-Lastva, podmorje, sjever CG…) u kojima se osim arheološke građe traga za amforama, zakopanim zlatom i sl.

Zainteresovani sugrađani mogu prisustvovati radu tribine i aktivno učestvovati ukoliko se prijave na portirnici Moderne galerije u Starom gradu do srijede 19.02.2014.godine ( broj mjesta je ograničen).

Oraganizator tribine je OOLP Budva i Opština Budva.

Učesnici:

  1. Dr. Aleksandar Čilikov, istoričar umjetnosti

  2. Dr. Igbala Kerović, arhitekt

  3. Dr. Danilo Radojević, istoričar

  4. Mileva Vujošević, kustos

  5. Predrag Malbaša, arheolog

  6. Lucija Đurašković, istoričar umjetnosti

  7. Dragan Mihović, medijator okruglog stola