Časopis “Artcentrala”

 

Centar savremene umjetnosti Crne Gore je objavio šesti broj časopisa za savremenu umjetnost Artcentrala. Časopis je pokrenut 2009.godine sa željom i ambicijom da na adekvatan način prati dinamičnu crnogorsku likovnu scenu, dešavanja u regionu kao i relevantne i aktuelne internacionalne umjetničke pojave i događaje.

Novi broj donosi intervju sa Srđanom Vukčevićem povodom njegove retrospektivne izložbe u Dvorcu Petrovića u kom, između ostalog, govori o potrebi za eruditskom umjetnošću, idealizovanjem i estetizacijom prizora, kolekcionarskoj strasti ka antikvitetima i svojoj kući u Herceg-Novom kao “produžetku projekta totalnog djela”.

Iz intervjua sa Mirkom Ilićem, dizajnerom svjetskog renomea, povodom njegovog nedavnog gostovanja na Cetinju čitaoci se mogu upoznati sa njegovim beskompromisnim umjetničkim i dizajnerskim stavovima, prijateljstvu i saradnji sa Miltonom Glejzerom, viđenjem aktuelne situacije na kulturnoj sceni ovih prostora.

U rubrici Predstavljamo predstavljen je  portret mlade crnogorske umjetnice Teodore Nikčević u čijem fokusu vizuelnih i mentalnih istraživanja je autorefleksivnost i destabilizovanje percepcije posmatrača.

Tekst Lidije Merenik povodom nedovoljno poznate slike “Poslije pobjede” Mila Milunovića u rubrici Novo čitanje zanimljiva je analiza Milunovićevog opusa u kontekstu socijalističkog realizma.

Rubrika Teorija donosi prevod eseja “Umjetnost i njene granice” Keti Čuhrov koji na primjerima ruske savremene umjetničke prakse problematizuje pitanja o tome šta je danas aktuelnije, mijenjati formu objekta koji se reprezentuje ili same uslove reprezentovanja forme, ograđivati se od simulakruma ili koristiti simulakrume.

Tekst Borislava Vukićevića “Arhitektura inspirisana Moračom: Galebi Podgorica” podsjeća na izuzetna modernistička arhitektonska ostvarenja hotel “Podgorica” i kajakaški klub “Galeb”.

U rubrici Region su tekstovi o vojvođanskom neoavangardnom umjetniku Balintu Sobatiju i hrvatskom konceptualnom umjetniku Kristijanu Kožulu.

Redovna rubrika Izložbe donose prikaze izložbi koje su realizovane od maja do decembra prošle godine.

Artcentrala je jedan od rijetkih štampanih časopisa, specijalizovanih za vizuelne umjetnosti u regionu, a u Crnoj Gori svakako jedini. Izdavač časopisa je Centar savremene umjetnosti Crne Gore, glavna i odgovorna urednica je Ljiljana Karadžić, izvršni urednik je Siniša Radulović. Članovi redakcije su: Aleksandar Čilikov, Mirjana Dabović Pejović, Pavle Goranović, Maida Gruden, Nataša Nikčević, Milica Radulović i Ljiljana Zeković. Dizajn potpisuje Nikola Latković.