CNP – Program za poneđeljak, 17. novembar 2014. godine

 

CNP - znak 150

 
 

U poneđeljak, 17. novembra, na Sceni Studio Crnogorsko narodnog pozorišta u 20 sati, biće izvedena predstava „Allegretto Albania“ Stefana Čapaljikua, u režiji Idriza Đokaja. Autorsku ekipu čine: Dragana Tripković, dramaturg, Balša Poček, asistent dramaturgije, Anja Jovanović, video, Lina Leković, Ivana Murišić i Vladan Bošković, saradnici na scenskom dizajnu. U predstavi igraju: Mirko Vlahović, Gorana Marković, Slavko Kalezić, Emir Ćatović, Dragan Račić, Jelena Minić i Mišo Obradović.

Drama “Allegretto Albania” koju je na startu dvadeset prvog vijeka napisao savremeni albanski autor Stefan Čapaljiku, po osnovoj ideji i motivima kojima se bavi, pripada novom trendu evropske dramaturgije. Čapaljiku, profesor estetike i književne kritike je sa izrazitim osjećajem za mjeru u ovom komadu uspio da učini modernim i dramski veoma upotrebljivim, jedan od najrigidnijih balkanskih običaja, krvnu osvetu. Uz apsurd i komiku kao način, u sasvim realističnom prosedeu, tekst Stefana Čapaljikua ubjedljiv je primjer kako se u savremenoj dramaturgiji tretira problem iz konteksta istorijskog nasljeđa jedne zemlje.