CNP – Program za utorak 15. april 2014.godine

 

CNP - znak 150

 
 

U utorak 15. Aprila, na Sceni Studio  Crnogorskog narodnog pozorišta u 20 sati, premijerno će biti izvedena predstava „Allegretto Albania“ Stefana Čapaljikua, u režiji Idriza Đokaja. Autorsku ekipu čine: Dragana Tripković, dramaturg, Balša Poček, asistent dramaturgije, Anja Jovanović, video, Lina Leković, Ivana Murišić i Vladan Bošković, saradnici na scenskom dizajnu. U predstavi igraju: Mirko Vlahović, Gorana Marković, Slavko Kalezić, Petar Burić, Dragan Račić, Jelena Minić i Mišo Obradović.

Drama “Allegreto Albania”  koju je na startu dvadeset prvog vijeka napisao savremeni albanski autor Stefan Čapaljiku, po osnovoj ideji i motivima kojima se bavi, pripada novom trendu evropske dramaturgije. Čapaljiku, profesor estetike i književne kritike, je sa izrazitim osjećajem za mjeru u ovom komadu uspio da učini modernim i dramski veoma upotrebljivim, jedan od najrigidnijih balkanskih običaja, krvnu osvetu. Uz apsurd i komiku kao način, u sasvim realističnom prosedeu, tekst Stefana Čapalikua ubjedljiv je primjer kako se u savremenoj dramaturgiji tretira problem iz konteksta istorijskog nasljeđa jedne zemlje.

Predstava “Allegretto Albania” biće izvedena i u srijedu i četvrtak, 16. i 17. aprila.