Da li je performans umjetnički medij

 

 

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

 

n a u č n u  t r i b i n u

na temu

 

DA LI JE PERFORMANS UMJETNIČKI MEDIJ

 

Predavač:  akademik Žarko Đurović

 

Tribina će se održati u utorak, 7. juna 2011. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, ulica Rista Stijovića 5.