Dostojevski i moderni zapad

 

02. decembar 2011.
Podgorica, CANU, 12h.

 

Dr Gojko Čelebić
Dostojevski i moderni zapad

 

 

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje  n a u č n u  t r i b i n u na temu DOSTOJEVSKI I MODERNI ZAPAD.  Predavač:  Dr Gojko Čelebić.

Tribina će se održati u petak, 2. decembra 2011. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, ulica Rista Stijovića 5.