Dušan Đurišić u Antologiji fantastične haiku poezije

 

 

DUŠAN ĐURIŠIĆ U ANTOLOGIJI FANTASTIČNE
HAIKU POEZIJE

Početkom 2015. godine, u elektronskom izdanju preduzeća Beleg iz Beograda, objavljena je prva Antologija (naučno) fantastične haiku poezije Kapija sna, koju je priredila Tamara Lujak, spisateljica kratkih fantastičnih priča, aforizama i haiku pjesama i prevoditeljica sa engleskog jezika. U toj antologiji književnik Dušan Đurišić je zastupljen sa pet haiku pjesama.

1.

Div sa sjevera
iznemogle leptire
tjera po polju.

2.

Poznom cvijetu
vjetar što kosti ledi
šapće. „Oprosti!“

3.

Jedina zemlja
u kojoj želim biti
još je nestvarna.

4.

Razvigor šapće
vrapcima iznemoglim:
“Proljeće tiže!“

5.

Kraj mravinjaka
mališan oponaša
okrutnog džina.

 

***

 

Rumunska Kukai grupa “Oštrenje zelene olovke 2014“ (Sharpening the Green Pensil) organizovala je 2014. godine svjetsko haiku takmičenje. Na konkurs je pristiglo ukupno 517 pjesama od 264 učesnika iz 47 država sa 6 kontinenata.

Predsjednik žirija je bio Corneliu Trainan Atanasiu, osnivač rumunske Kukai grupe, haiku pjesnik iz Bukurešta, članovi: Cezar Florin Ciobică,  haiku  pjesnik iz Batosane i Dan Doman, haiku pjesnik iz Bukurešta, a sekretar Eduard Tară iz Jašija.

Prevodioci na rumusnki jezik bili su Corneliu Trainan Atanasiu, Alina Bărbasu, Cezar Florin Ciobică, Cristina Oprea i Eduard Tară.

U kategoriji pohvale za haiku pjesme koje su dostavljene na takmičenje, u nedavno objavljenom zborniku, zastupljen je i crnogorski haiđin, književnik Dušan Đurišić sa dvije haiku pjesme na engleskom, crnogorskom i rumunskom jeziku.

 

The snow covered
a mountain village, in it
nobody for a long time.

Zavio snijeg
brdsko selo, u njemu
nikog odavno.

Zăpada a acoperit
un sat de munte, in el
nu mai enimeni de mult timp.

  Sa englekog na rumunski prevela Kristina Oprea