Festival A tempo – Program za četvrtak, 10. april 2014.godine

 

Muzicki centar-CNP

 
 

Četvrtog festivalskog dana na A temu,  u četvrtak, 10. aprila sa početkom u 20 časova na Velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta nastupiće jedan od najpoznatijih crnogorskih umjetnika i pedagoga Boris Kraljević. Pored njega, na koncertu će se predstaviti mladi crnogorski pijanisti Milena Kaluđerović i Aleksandar Božović.

Koncert će početi nastupom Aleksandra Božovića, koji će interpretirati: Sonatu u C-duru – Domenika Skarlatija, Sonatu op.2 br.1 u f-molu (prvi stav) – Ludviga van Betovena i Pulčinelu – Sergeja Rahmanjinova. Nakon njega će nastupiti Milena Kaluđerović koja će izvesti: Preludijum u fis-molu – Frederika Šopena, Baladu op.23 u g-molu i Sonatu op.35 br.2 u b – molu.  U drugom dijelu koncerta Boris Kraljević će interpretirati: Šest malih komada za klavir op.19 – Arnolda Šenberga i Sonatu u A-duru – Franca Šuberta.

 

Aleksandar BozovicAleksandar Božović (Podgorica, 2000. godina) pohađa šesti razred niže muzičke škole Vasa Pavić u klasi prof. Lidije Skender. Istakao se učešćem na republičkim takmičenjima (2009. i 2011. godine), i na Međunarodnom takmičenju Mali Mocart u Njujorku (2011) gdje je osvojio prvo mjesto. Na Međunarodnom takmičenju Rosario Marciano u Beču osvojio je počasnu diplomu (2012), a na takmičenju koje je održano 2013. godine u Njujorku osvojio je prvu nagradu i po drugi put nastupio na Gala koncertu u Karnegi holu.

Milena KaludjerovicMilena Kaluđerović  (Podgorica, 1985. godine)  diplomirala  je na Muzičkoj Akademiji na Cetinju  u klasi prof. Vladimira Bočkarjova.  Na Univerzitetu za muziku i dramske umjetnosti u Gracu (Austrija), diplomirala je i magistrirala, na odsjeku za klavir  kao i na odsjeku za specijalizovanu klavirsku pedagogiju u klasi prof. Otto Niederdorfera. Pohađala je brojne majstorske kurseve i dobitnica je više prvih i specijalnih nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima.

Boris Kraljević osnovne i postdiplomske studije završio je na Državnom konzervatorijumu Čajkovski u Moskvi, u klasi profesora Lava Naumova.    Nastupao je kao solista sa: Simfonijskim orkestrom Rusije, Orkestrom “Praški virtuozi”, Simfonijskim orkestrom Sajgona i Tokijskim ansamblom, kao i orkestrima i ansamblima iz Pariza, Harkova, Varšave, Firence, Kaira, Singapura, Tokija, Detmolda, Skoplja, Sarajeva, Mostara, Niša, Beograda. Učesnik je  međunarodnih festivala u Crnoj Gori, Srbiji, Rusiji, Češkoj Republici, Italiji, Južnoj Koreji, Vijetnamu i Japanu.

Boris KraljevicBoris Kraljević vodi i majstorske kurseve u više zemalja Azije i Evrope i redovni je profesor na “Nanyang Academy of Fine Arts” u Singapuru.

Povodom obilježavanja 250 godina od rođenja V. A. Mocarta, Boris Kraljević je  za izdavačku kuću “KNS Classical” iz Španije snimio kompakt-disk s djelima slavnog austrijskog kompozitora, a za istog izdavača i kompakt-disk s kompozicijama Johanesa Bramsa.

Umjetnički je direktor međunarodnih festivala  ”Dani muzike” u Herceg Novom i “Bali Classical Nights” u Indoneziji; član je žirija renomiranih međunarodnih takmičenja i počasni član u savjetima međunarodnih muzičkih festivala i umjetničkih asocijacija u Rusiji, Češkoj Republici, Južnoj Koreji, Indoneziji i Singapuru.

Pianist Boris Kraljevic has completed an undergraduate and graduate studies at the Tchaikovsky State Conservatory in Moscow in class of professor Lev Naumov.

He has performed as a soloist with:  the Symphony Orchestra of Russia, the Orchestra ‘ Virtuosi di Praga “, the Symphony Orchestra of Saigon and Tokyo orchestra, as well as orchestras and ensembles in Paris, Kharkov, Warsaw, Florence, Cairo, Singapore, Tokyo, Detmold, Skopje, Sarajevo, Mostar, Nis, Belgrade. He participated in international festivals in Montenegro, Serbia, Russia, the Czech Republic, Italy, South Korea, Vietnam and Japan.

 In addition to concert performances Boris Kraljevic teaches master classes in several countries in Asia and Europe and is a full time professor at the “Nanyang Academy of Fine Arts ” in Singapore.

 Upon celebration of 250th anniversary of Mozart’s birth, Boris Kraljevic recorded CD with works of  this famous Austrian composer for the “KNS Classical “from Spain, and also for the same publisher recorded CD with the compositions of Johannes Brahms.

 He is the artistic director of the international festival “Days of Music” in Herceg Novi and “Bali Classical Nights” in Indonesia , a member of the jury of renewed international competitions and an honorary member of the councils of international music festivals and art associations in Russia, the Czech Republic, South Korea, Indonesia and Singapore.