Festival “Espressivo” – Koncert pijaniste Miloša Pavlovića

 

espressivo logo

 
 

Sedmi međunarodni muzički festival “Espressivo” nastavlja se u subotu, 26. jula 2014.godine, koncertom pijaniste Miloša Pavlovića, u Ministarstvu kulture na Cetinju u 21 sat. Srpski muzičar je pijanista vrlo raznovrsnih umjetničkih interesovanja i afiniteta, koji se nastupajući sa podjednakim entuzijazmom  kao solista, ali i kao kamerni muzičar,  jasno pozicionirao na umjetničkoj sceni regiona, ali i čitave Evrope. Član je UMUSA, kao i  Potpredsjednik Evropske asocijacije klavirskih pedagoga u Srbiji. Docent je na Katedri za klavir Fakulteta muzičke umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu. Osnivač je i Predsednik Upravnog odbora Fondacije Dobar glas, koja pomaže najtalentovanije mlade umjetnike. Trenutni fokus aktivnosti Fondacije je na pomoći Školi za muzičke talente u Ćupriji, jednom od tri takve vrste u Evropi, koja ove godine obilježava 40 godina od osnivanja.

 

Miloš PAVLOVIĆ, pijanista

Diplomirao klavir na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi Igora Lazka (bivši student Jakova Zaka). Magistrirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu,  u klasi Vladimira Ogarkova (bivši student Emila Gilelsa). Oba profesora, kako na diplomskim tako i na postdiplomskim studijama, nastavljači su tradicionalne ruske pijanističke škole slavnog Henrija Nejgauza. Period od 1994.-1997, veoma značajan za njegov umetnički razvoj proveo je u Torinu (Italija), gde se usavršavao u klasi istaknutog italijanskog pijaniste Remo Remolija (učenika Artura Benedetija Mikelanđelija), gde stiče diplomu  Državnog konzervatorijuma “Giuseppe Verdi”. Dve godine specijalističkih studija na Katedri za kamernu muziku FMU u Beogradu, završio je u klasi Olivere Đurđević. Usavršavao se na pijanističkim majstorskim kursevima Leonida Brumberga, Leva Natočenija, Arba Valdme, Konstantina Bogina, Sijavuša Gadžijeva, i Paula Gulde.

Milos PAVLOVICPobednik je takmičenja Muzičke omladine Srbije “Laureati Orfeja” 1989.g.  Dobitnik je I nagrade na Međunarodnom pijanističkom takmičenju “Castello di Racconigi”, Torino, Italija, 1996.g,  i  II nagrade na Međunarodnom  pijanističkom takmičenju Ostuni, Italija, 1991.g.   Nastupao je kao solista i  kamerni muzučar u nekim od najznačajnijih koncertnih sala širom regiona, ali i u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Italiji, Norveškoj, Grčkoj,  Poljskoj i Estoniji. Ostvario je više  snimaka za različite TV i radio stanice. Nastupao je u mnogim kamernim ansamblima i sarađivao sa brojnim istaknutim muzičarima, među kojima su: Akiko Shimura, , Ljudmila Gross, Irina Fűrst, Nikola Mijailović,  Snežana Savičić, Aneta Ilić, Boris Petronje, Iva Mrvoš…, kao i sa Kraljevskim gudačima Sv.Đorđa i dirigentom Stankom Šepićem. Kao član klavirskog dua  MEZZO sa pijanistkinjom Jelenom Đajić Levajacostvaruje vrlo zapaženu i razgranatu koncertnu delatnost.

Član je UMUSA, kao i  Potpredsednik Evropske asocijacije klavirskih pedagoga u Srbiji.

Docent je na Katedri za klavir Fakulteta muzičke umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Osnivač je i Predsednik Upravnog odbora Fondacije Dobar glas, koja pomaže najtalentovanije mlade umetnike. Trenutni fokus aktivnosti Fondacije je na pomoći Školi za muzičke talente u Ćupriji, jednom od tri takve vrste u Evropi, koja ove godine obeležava 40 godina od osnivanja. 

„…imao sam zadovoljstvo i privilegiju da slušam srpskog pijanistu i pedagoga MILOŠA PAVLOVIĆA, na koncert-predavanju o jednom od najznačajnijih srpskih kompozitora Vasiliju Mokranjcu. Budući da je pomenuto koncert- predavanje održano na 30-toj Konferenciji Evropskih asocijacija klavirskih pedagoga, ne samo ja, već i mnoštvo mojih kolega bili smo svedoci, velikog muzičkog i pijanističkog talenta, kao i sposobnosti da izrazi i prenese svoje ideje sa izvanrednom jasnoćom, sezibilitetom i profesionalizmom…“

Albeto Portugheis, pijanista, potpredsednik Betovenovog evropskog klavirskog društva, Potpredsednik EPTA, kandidat za Nobelovu nagradu za mir za 2008.g.

(povodom koncert – predavanja Miloša Pavlovića «Vasilije Mokrnjac’s Piano Works» održanog na THE ESTONIAN ACADEMY OF MUSIC AND THEATRE, TALLINN ( ESTONIA), na 30-toj Međunarodnoj konferenciji Evropskih asocijacija klavirskih pedagoga

Miloš PAVLOVIĆ (Belgrade, Serbia) graduated piano at the Belgrade Faculty of Music, with Igor Lazko (himself  a student of Jakov Zak) and achieved Master’s Degree at the Novi Sad Academy of Arts, with Vladimir Ogarkov (a former student of Emil Gilels). Both of his professors at the graduate and postgraduate studies are descendents of Traditional Russian Piano School and glorious Henry Neighaus. He completed his piano specialist studies at the State Conservatory “Giuseppe Verdi” in Torino, Italy, with Remo Remoli (a student of Arturo Benedetti Michelangelli), and chamber music specialist studies at the Belgrade Faculty of Music, with Olivera Đurđević. Miloš Pavlović perfected his professional skills at piano master courses, taught by Leonid Brumberg, Lev Natocheny, Siavush Gadjiev, Arbo Valdma, Konstantin Bogino, and Paul Gulda. Miloš Pavloviæ has won several awards at International Piano Competitions. He performed  both as a solist and chamber musician throughout Europe. He is a Deputy Chairman of the EPTA-Serbia Board, and  Ass.Prof. at the Piano Department of the Faculty of Music, University of Arts in Belgrade.

He is a Founder and President of the Management Board at „Dobar Glas” (Good Voice) Foundation, a private Foundation helping young talented artists in Serbia.