Galerija solidarnosti Kotor – Izložba „KASTELO I LAZARET: NADAHNUĆE I MOTIV“

 

Galerija Solidarnosti Kotor

 
 

Izložba „KASTELO I LAZARET: NADAHNUĆE I MOTIV“

autor koncepta Dušan Medin, dipl. arheolog i master menadžer u kulturi i medijima
(otvaranje – utorak, 5. april 2016, u 19,30 časova u Galeriji Solidarnosti, Stari grad Kotor)

 
 

Plakat

 

Ostaci utvrđenja Kastelo i Lazaret locirani su na zapadnoj strani zaliva, nastali krajem srednjeg vijeka kao vojna utvrda i karantin, svojom vizuelnom posebnošću i prepoznatljivošću od davnina privlače pažnju i nadahnjujući brojne stvaraoce i bivajući motiv u njihovim djelima.

 Multimedijalna izložba koju je osmislio i koncipirao Petrovčanin Dušan Medin, dipl. arheolog i master menadžer u kulturi i medijima – Kastelo i Lazaret: nadahnuće i motiv (JU Muzeji i galerije Budve, 2015) sačinjena iz četiri manje tematski bliske cjeline – izložbe:

  1. Riblji restoran „Lazaret“ Slobodana Boba Slovinića, dipl. arhitekte, slikara i publiciste iz Budve – foto i vizuelna dokumentacija za pretpostavljeni i ribljeg restoran „Lazaret“ u prostoru nekada napušeteog Lazareta za potrebe diplomskog rada (1966);

  2. Lazaret, Kastelo i Katiči – likovna inspiracija Slobodana Boba Slovinića (1967–2015): trinaest umjetničkih djela – ulja na platnu, serigrafije, akvareli i kombinovane tehnike

  3. Bar „Castello“ – dokumentarna izložba pok. Zoran B. Petrović i Aleksandar Radojević, dipl. inž. arhitekture i univerzitetskih profesora (Beograd): arhitektonski projekat adaptacije zapuštenog Lazareta u noćni bar „Castello“ realizovan 1971.

  4. Digitalni prikaz Lazareta i Kastela, rad dipl. arheologa Gorana Pajovića iz Bara (2015): 3D model Kastela i Lazareta iz 1965. nastao na osnovu arhitektosnke dokumentacije Slovinića.

Cilj ove višedjelne izložbe je da se afirmišu drugačiji načini promišljanja i spoznavanja prošlosti i sadašnjosti Kastela i Lazareta, da se ponude nove mogućnosti i dâ podsticaj da ovi i drugi lokaliteti, kao i kulturno nasljeđe uopšte, budu nadahnuće i motiv ne samo naučnicima i stručnjacima, već i ostalim stvaraocima. Ovom izložbom prije svega se želi podsjetiti na važnost kontinuirane brige i savjesnog odnosa prema kulturnoj baštini, nažalost, danas nerijetko zapuštenoj i neadekvatno tretiranoj.

 

Slobodan Bobo Slovinic - fotografija 1965

Slobodan Bobo Slovinic - Kastelo grafika

Adaptirani Lazaret

3D Kastelo i Lazaret

 

Izložbu u utorak, 5. aprila 2016. u 19.30 časova u Galeriji Solidarnosti u Kotoru otvara mr Mileva Pejaković Vujošević, direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. U pratećem programu učestuje Robert Kondanari učenik muzičke škole „Vida Matjan“. Prisutnima će se obratiti i autor, a biće prikazana i kraća 3D animacija modela Kastela i Lazareta iz 1965, autora Gorana Pajovića.