Grad teatar – Najava programa za 04. jul 2012.

 

Najava programa 26. festivala “Grad teatar”
za 04. jul 2012. godine

 

U srijedu, 4. jula, sa početkom u 21 čas, na Trgu pjesnika biće predstavljena knjiga „Vjetrenjače Evrope-Servantes, evropski roman od baroka do postmoderne“ dr Gojka Čelebića, objavljena u „Akademskoj knjizi“ iz Novog Sada.

 

O knjizi je zapisano:

 „Knjiga ‘Vjetrenjače Evrope’, autora Gojka Čelebića, ima za predmet recepciju španskog i svjetskog klasika Migela de Servantesa u kulturi Češke tokom četiri stoljeća (1605–2005). Ona spaja češku i špansku kulturu kroz vijekove, ali i same te vijekove sa cjelovite evropske tačke gledišta. Naime, ovaj naučni rad polazi od dubokih špansko-čeških veza u okviru zapadne civilizacije kroz stoljeća, koja su obilježila kulturnu povijest Evrope, ali isto tako i od zanimljivih i dragocjenih pojedinosti jedne i druge kulture i drugih kultura u okruženju. Čelebićev rad se u suštini bavi načinom kako je Servantes primljen i čitan u češkoj sredini od baroka do postmoderne (književnost, pozorište, opera, film, slikarstvo i druge umjetnosti), ali isto tako uzima u obzir i posredničke uticaje: francuske, engleske, njemačke, ruske itd. Jedan dio ovog opsežnog rada posvećen je kulturnim i istorijskim dodirima Servantesovog dela sa crnogorskom, srpskom, hrvatskom i drugim južnoslovenskim sredinama.“

Gojko Čelebić je rođen 1958. u Titogradu. Studirao je prava. Diplomirao je dramaturgiju u Pragu. U službenoj karijeri bio je član crnogorske vlade, i diplomata, dok je u književnoj prisutan četvrt  vijeka kao romansijer, dramatičar, publicista, prevodilac. Živio je na Cetinju, Parizu, Podgorici, Pragu, Buenos Ajresu, Kotoru. Objavio je sledeće knjige: Lira u čistilištu, poezija (1982); Zaljubljeni prah, priče ( 1983); Ubistvo A.G.W. I gonjenje,roman (1988); Zrela Herta, roman (1989); Oproštaj od kralja, priče (1992); Pseudo, roman (1994); Barok, drame (1995); City club, roman (1995); Pauci, roman (1997); Valovi Atlantika, priče (2001); Viteški roman o ženskim suzama, roman (2003); Kandidatura, priče (2003); Grom, roman (2004); “Blizanci” (2004), 2004: Odabrana djela I – X, promovisana na sajmu knjiga u Frankfurtu, Pokopani, čujte, roman (2006); Boemska sezona, priče (2007), 2011: doktorat svjetske književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad; izlaze iz štampe „Vjetrenjače Evrope“, monografija.

Sa autorom razgovor vodi Bora Babić, urednica „Akademske knjige“ iz Novog Sada.

 

Pres služba Grad teatra