Grad teatar – Najava programa za 25. jul 2013. godine

 

Grad teatar 2013 - 200

 
 

U četvrtak, 25. jula 2013. godine sa početkom u 22 časa na sceni Između crkava, Stari grad Budva biće izvedena predstava „Slučaj Vojcek Hinkeman“, Bitef teatra iz Beograda, u režiji Ane Tomović.

Stapanje drama Vojcek Georga Bihnera i Hinkeman Ernsta Tolera u jednu celinu deluje sasvim logično, skoro da se nameće. Tematski, stilski i idejno, Bihnerovo remek-delo najavljuje, gotovo sto godina ranije, nemački ekspresionizam iz prvih decenija XX veka, a veza s komadom Hinkeman (1921) Ernsta Tolera je posebno izrazita i konkretna. U obe drame je, naime, junak (iz naslova) mali i obespravljeni čovek, profesionalni vojnik ili bivši regrut, koji se nalazi u sukobu sa svojim militarističkim, izrabljivačkim i licemernim okruženjem; sukob se prenosi i u privatni život, što dovodi, u oba slučaja, do fatalnog razdora u odnosu između junaka i njegove žene. Dramaturgija predstave Slučaj Vojcek – Hinkeman, ponajpre se zasniva na Tolerovom delu. Iz Vojceka je uzeto svega nekoliko scena i to između junaka i njegove nevenčane žene Mari, a kako bi se bacilo dodatno i drugačije svetlo na sličan odnos Hinkemana i njegove supruge Grete. Razlog za ovaj disbalans možda se nalazi u tome što je autore predstave najviše zanimao onaj aspekt Hinkemanove sudbine po kome se ona bitno razlikuje od Vojcekove, a to je tragedija vojnog invalida. Hinkemanov invaliditet ima posebnu dramsku težinu i simboličku vrednost: rat, ta najgluplja od svih glupih muških igara, oduzela je junaku upravo “muškost”, odakle i proističu glavni nesporazumi sa ženom.

Tolerov Hinkeman, napisan skoro jedan vek nakon Vojceka, nastao je pod direktnim uticajem tog Bihnerovog remek dela. U oba komada, iza ljubavne drame i preljube koje su u osnovi priča, stoji socijalni problem kao uzrok svih drugih problema. Očigledan je sukob pojedinca i sveta u kome je pojedinac – proleter, vojnik, običan čovek – predstavljen kao marioneta u rukama vladajućeg aparata, kao nesrećno i ugnjetavano biće kome je oduzeto svako dostojanstvo i koje mora da se ponižava do krajnjih granica ne bi li opstao i prehranio svoju porodicu. Oba junaka su usamljena u svom sukobu sa svetom i njihov ishod je nužno tragičan. Oni propadaju u dehumanizovanom društvu koje za njih ne mari i koje koristi njihovu nemoć. Slika sveta u obe drame je izvitoperena, nakazna, groteskna, i – nepromenljiva. Ne postoji nikakva nada da će se bilo šta promeniti i to je ono što je tako uznemirujuće. Nakon svih ratova kroz koje smo prošli, ovakva slika sveta je za mnoge učesnike tih ratova i njihove porodice u Srbiji realnost. Pitam se gde su oni, jer je njihov položaj postao tabu tema o kojoj javnost nema nikakav stav.  – Ana Tomović.

Adaptacija i dramaturgija: Vuk Ršumović, kostimograf: Momirka Bailović, Scenograf: Ana Tomović, Koreograf: Miloš Paunović

Glumci: Nemanja Oliverić, Milena Predić, Damjan Kecojević, Miloš Đorđević

Pres služba „Grada teatra“