Grad teatar – Najava programa za subotu, 09. jul 2016. godine

 

30. Festival Grad teatar - Natpis 300

 
 

U subotu, 09. jula, sa početkom u 21.30h, nastavlja se dramski program ovogodišnjeg festivala. Na sceni između crkava biće izveden balet „Ptice“, po Aristofanovom tekstu, u koreografiji Edvarda Kluga, rađen u koprodukciji Bitef teatra i Novog tvrđava teatra.

Komedija Ptice, koju je napisao starogrčki komediograf Aristofan, prvi put je izvedena 414. godine prije naše ere na atinskom Dionizijskom festivalu. Ovo je najduži od svih do danas sačuvanih Aristofanovih tekstova. Glavni junak Pisteter nagovara ptice da sagrade novi grad na nebu i tako steknu kontrolu nad komunikacijama između ljudi i bogova. Ovaj grad, jedan je od prvih primjera utopije u svjetskoj književnosti, i predstavlja bijeg od nepravednog društvenog okruženja sa jedne, i od surovosti bogova sa druge strane.

Edvard Klug je o radu na ovom komadu istakao: „Tokom rada na Aristofanovoj komediji „Ptice“, namjerno sam se distancirao od radnje i usredsredio na primarnu vezu između ptica i plesa koji potiče iz Erosa, kao što možemo pronaći u jednoj od najcenjenijih analiza Aristofanovih Ptica, američkog pisca Vilijema Erousmita, (William Arrowsmith). On navodi da se krila mogu tretirati kao falus, i ova mitološka metafora je postala inicijacija za moj ulazak u Aristofanovu priču. Pokušaćemo da izgradimo naš sopstveni Kukunebograd, naše gnijezdo želja ili naš kavez znatiželje. Znamo da su ptice tu utopiju sagradile u visinama između neba i zemlje. Ljudi se od tada trude da grade što više građevine da bi se približili bogu, a pritom previđaju činjenicu da što se više uzdižu u nebesa, to postaju manji na Zemlji. Ta ljudska ironija sadrži upornosti koliko i djetlićeva dok uporno buši drvo u potrazi za hranom. Uporno i uzaludno“.

Jelena Kajgo, pokretač Bitef dens kompanije, ističe da je „saradnja sa Edvardom Klugom privilegija za svakog igrača, i svakako spada u najvažnije trenutke u radu Bitef dens kompanije.  Poslije velikog uspjeha predstave Božanstvena komedija, koprodukcije festivala Grad teatar Budva i Bitef-a iz 2011. godine, (predstava je dobila nagradu Vetar na festivalu u Puli, nagradu za najbolju predstavu na festivalu INFANT i nagradu “Dimitrije Parlić” za najbolju koreografiju u 2011. godini),  upustili smo se sa Edvardom u novi teatarski izazov – plesnu inscenaciju Aristofanovih Ptica. Kao i u prethodnim “čitanjima” i Aristofanove Ptice su autoru poslužile tek kao idejno polazište, dok predstava počiva na duhovitim i ironičnim metaforama i simbolima utopije, i na scenskim prizorima radikalnog eskapizma, kao bijega od tegobne realnosti. Klug se u svom originalnom i nadahnutom plesnom jeziku vješto poigrava sa ovim pojmovima, koji su bili jednako bliski starim Grcima, kao i današnjem čovjeku, ogorčenom i stiješnjenom između neba i zemlje“.

Scenografija za predstavu je uradio Marko Japelja, kostim Dejana Vučićević. Igrače na sceni prati muzika različitih autora. Igrači u „Pticama“ su: Ana Ignjatović Zagorac, Miloš Isailović, Nataša Gvozdenović, Dejan Kolarov, Ivana Savić Jacić, Nikola Tomašević, Jovana Zelenović i  Vladimir Čubrilo.