Herceg Novi – Izložba asemblaža Samira Čolpe “Prosvjetljenje”

 

Izlozba Samira Colpe

 
 

U subota 13. jula 2013. godine, u 20:30 časova, u prostorijama Matice crnogorske u Herceg Novom, biće otvarena prva samostalna izložba Samira Čolpe pod nazivom “Prosvjetljenje”.

Dr Bojan Đorđević za stvaralaštvo Samira Čolpe između ostalog je zapisao i sljedeće:

“Samir Čolpa je, svojim instalacijama, snažno rekonstruisao stvarnost koja se ogleda u tehničkim principima i uređajima u svakodnevnoj upotrebi. Diskurs ove izložbe počiva na reinterpretaciji predmeta, njihovom eklektičkom usklađivanju, kombinacijama naizgled nespojivih delova koji u Čolpinom tumačenju postaju skladni estetski eksponati. Radi se, naime, o muzeološkom principu svojevrsne ornamentacije kojom se u istu tematsku ravan dovode razna semantička polja. Tako se, s jedne strane, gledaocu omogućava da izložene eksponate sagleda u delovima, da im utvrdi poreklo, iskon i tehnički princip na kojima su napravljeni, a s druge strane, i bitnije, posetilac, idući od eksponata do eksponata, stiče svest o celini, o sveobuhvatnoti ove umetničke prezentacije nepatvorene stvarnosti. Samir Čolpa je, dakle, kreirao, na uzbudljiv i provokativan način, isti svet u novom ruhu. Njegove umetničke instalacije su i život sam, uhvaćen u nestajanju i odumiranju stvari, i više od života – umetnost u svakodnevnom”.

Na otvaranju izložbe će govoriti Minja Bojanić, Željko Bojović i dr Bojan Đorđević.

Prostorije Matice crnogorske
Njegoševa br.46 | Herceg Novi
subota 13. jul 2013. u 20:30 h