Herceg Novi – Nastup Crnogorskog simfonijskog orkestra

 

Muzicki centar Crne Gore

 
 

Nakon gostovanja u Nikšiću,  Crnogorski simfonijski orkestar će nastupiti u Herceg Novom, u petak, 9. oktobra, u Dvorani Park sa početkom u 20 časova.

Pod upravom svog stalnog dirigenta, istaknutog ruskog umjetnika Grigorija Kraska, orkestar će interpretirati djela njemačkih kompozitora. U prvom dijelu koncertne večeri biće izvedeni: Koriolan, uvertira,  Ludviga van Betovena i Koncert za klarinet  i orkestar  br. 1 u f-molu op. 73, Karl Marije fon Vebera, dok će u drugom dijelu orkestar interpretirati kapitalnu kompoziciju – Simfoniju broj 5 u c- molu, op. 67, Ludviga van Betovena.

Solističku dionicu u Veberovom Koncertu će tumačiti istaknuta hrvatska klarinetistkinja Marija Pavlović, profesorica na Muzičkoj akademiji u Antverpenu.

Koncert se realizuje u saradnji sa  Herceg festom.

 

Dvorana Park u Herceg Novom - Velika sala

 

Jedan od najznačajnijih kompozitora u istoriji muzike LUDVIG VAN BETOVEN (1770–1827) iako je napisao samo jednu operu (Fidelio, 1805. godine), komponovao je jedanaest uvertira, među kojima su najpoznatije: Egmont, Leonora, Koriolan, Fidelio.
Uvertira Koriolan, op. 62 komponovana je 1807. godine, a premijerno izvedena u martu iste godine u palati kneza J. F. Lobkoviča, Betovenovog dugogodišnjeg mecene. U ovom djelu, koncipiranom u formi sonatnog oblika, Betovenovim muzičkim jezikom portretisan je Gaj Marcija Koriolan, tiranski rimski vojskovođa, s početka petog vijeka prije nove ere (493. p.n.e). Za razliku od mnogih umjetnika koji su obrađivali teme u vezi sa životom Koriolana (između ostalih i Viljem Šekspir u istoimenoj drami, iz 1608. godine) kompozitor u uvertiri prikazuje unutrašnje borbe polumitskog vojskovođe. S tim u vezi, dramatični akordi kojima djelo počinje dočaravaju karakter glavnog junaka, a zatim slijede druga, energična tema i motiv molbe.
Uvertira Koriolan, karakteristična po snažnom i ekspresivnom muzičkom izrazu, često se interpretira na koncertnim podijumima.
Jedan od najpoznatijih njemačkih kompozitora KARL MARIJA FON VEBER (1786–1826) za razliku od svojih savremenika veliku je pažnju poklanjao duvačkim instrumentima. Tako je u istoj godini (1811) ovaj umjetnik komponovao tri djela za klarinet kao solistički instrument i orkestar. Nakon Končertina za klarinet i orkestar u Es-duru uslijedili su Koncert za klarinet i orkestar broj 1 u f-molu, op. 73 i Koncert za klarinet i orkestar br. 2 u Es-duru. Sve tri kompozicije nastale su kao rezultat kompozitorovog poznanstva sa Hajnrihom Bermanom, klarinetistom minhenskog dvorskog orkestra. Oduševljen Bermanovom ekspresivnom interpretacijom, svijetlim i punim tonom ujednačenim u svim registrima Veber je sa velikim nadahnućem komponovao ova djela.
Koncert za klarinet i orkestar broj 1 u f-molu, op. 73 koncipiran je trostavačno – dva brza stava uokviruju središnji. U prvom stavu, kompozitor istražuje izražajne i tehničke mogućnosti solističkog instrumenta, dok se u lirskom srednjem stavu bogato iskorištava osobena zvučnost i snaga srednjeg i nižeg registra klarineta. U jednom od najčešće izvođenih djela koncertantne literature za klarinet, poslednji stav, energični – Rondo Allegreto, donosi bravuroznu završnicu.
Simfonija broj 5 u c-molu, op. 67, kompozitora LUDVIG VAN BETOVENA (1770–1827) je premijerno izvedena u Beču 1808. godine. Zbog smjelih kompozicionih rješenja nakon premijere u muzičkim krugovima i među publikom toga vremena, nije bilo mnogo razumijevanja za ovo, danas, kapitalno djelo. U vezi sa Petom Betovenovom simfonijom postoje brojni literarni opisi i objašnjenja. Tako Vilhelm fon Lenc, koji se smatra nenadmašnim poznavaocem Betovenovog opusa, ovo djelo naziva „Sudbinska tragedija za svjetski teatar. Borba i pobjeda“. Njegov opis je predstavljao polaznu tačku za njemačkog muzičkog kritičara Paula Bekera, koji je dao nazive stavovima: Borba (prvi stav), Nada (drugi stav), Očajanje (treći stav) i Pobjeda (IV stav).
Početna tema prvog stava je sazdana iz samo jednog, vrlo karakterističnog motiva („motiv sudbine“ ili „tako sudbina kuca na vrata“) od četiri tona i njegovog sekventnog ponavljanja i razvoja. Druga tema sa dolce melodijom u violinama predstavlja jedinstveni predah od demonske prve. Sve što se dalje zbiva u prvom stavu simfonije, veoma dramatičnom i upečatljivom, izvedeno je iz tog motiva – teme. Drugi stav sa jednostavnom temom raspreda se u čitav niz varijacija. Treći i četvrti stav su povezani u jednu cjelinu i nose oznaku Allegro. U posljednjim taktovima trećeg stava strah se iznenada pretvara u hrabrost, počinje pobjedonosni marš, koji narasta u finale: zanos konačne pobjede. Završnica Pete simfonije predstavlja konačni trijumf čovjeka i vjeru u pobjedu.                Jelena Jovanovic-Nikolić

 

Marija PavlovicKlarinetistkinja MARIJA PAVLOVIĆ diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a potom se usavršavala na Mozarteumu u Salzburgu, gdje je na završnoj godini studija dobila priznanje Würdigenpreiz Austrijskog ministarstva za nauku i kulturu u Beču. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja: Yamaha, nagrada Zagrebačke filharmonije i PBZ American Express-a za najuspješnijeg mladog muzičara godine, prva nagrada Audi Mozart u Roveretu (Italija)…
Kao solista je nastupala sa: Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, Hrvatskim kamernim orkestrom, Haydn orchestra di Bolzano e Trento, Montreal kamernim orkestrom i dr.
Za solistički nastup sa kamernim orkestrom Milanske skale (Gli Archi Scaligeri) na 62. Dubrovačkim ljetnim igrama dodijeljena joj je nagrada Orlando. Održala je niz solističkih i koncerata kamerne muzike na festivalima: Dubrovačke ljetnje igre, San Marco festival, Zagrebačke ljetnje večeri, Rishon Lezion (Izrael), Art Masters (St. Moric), Musique et Nature en Bauges (Francuska), Classic con brio (Njemačka)…

 

Grigorij KraskoGRIGORIJ KRASKO je diplomirao na Konzervatorijumu Gnjesin u Moskvi. Laureat je prvih nagrada na nacionalnim takmičenjima violinista Sovjetskog Saveza. U orkestar slavnog Boljšog teatra primljen je 1974. godine, a nakon svega nekoliko godina postao njegov solista i koncertmajstor. Godine 1990. postao je koncertmajstor Moskovske filharmonije i vođa kamernog orkestra Moskovski filharmoničari, sa kojima je širom svijeta nastupao kao dirigent i kao solista.
Od 2008. godine postaje koncertmajstor Crnogorskog simfonijskog orkestra i vođa ansambla Crnogorski gudači, a od 2012. angažovan je kao dirigent Crnogorskog simfonijskog orkestra.

 

CRNOGORSKI SIMFONIJSKI ORKESTAR nastupio je prvi put 14. decembra 2007. godine na Cetinju. Ubrzo je ovaj ansambl postao okosnica muzičkog života u Crnoj Gori. Na gotovo dvije stotine koncerata u zemlji i inostranstvu (Italija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Rusija, Turska) sa njim su, između ostalih nastupali istaknuti umjetnici: Monserat Kabalje, Miša Majski, Roman Simović, Miloš Karadaglić, Ivo Pogorelić, Simon Trpčeski, Ilja Gringolc, Denis Šapovalov, Darinka Matić-Marović, Stefan Milenković, Bojan Suđić…

 

Crnogorski simfonijski orkestar sa dirigentom Grigorijem Kraskom