Izložba “Kreativnošću do samopouzdanja, saradnjom do zajedništva”

 

24. februar 2012.
Podgorica, Galerija “Art”, 19h.

 

Izložba:
“Kreativnošću do samopouzdanja, saradnjom do zajedništva”

 

 

Izložba je rezultat socijalno-umjetničkog programa kojim je obuhvaćeno osmoro djece sa posebnim obrazovnim potrebama i osmoro djece koja se tipično razvijaju iz podgoričkih osnovnih škola “Sutjeska”, “Štampar Makarije”, “Pavle Rovinski”, “Dragiša Ivanović” i “Vuk Karadžić”.

Projekat realizuje NVO Punkt u saradnji sa Fondom za aktivno građanstvo (fAKT) uz podršku Kooperative holandskih fondacija za centralno-istočnu Evropu (CNF CEE) i crnogorskih umjetnica Sonje Đuranović, Tijane Dujović i Nade Kažić.

Projekat 8+8 NVO Punkt je prošle godine proglašen finalistom Nagrade za društvene integracije koju svake druge godine dodjeljuje ERSTE Fondacija.

Projektom NVO PUNKT: Kreativnošću do samopouzdanja, saradnjom do zajedništva dat je specifičan doprinos sveobuhvatnijoj i sadržajnijoj socijalnoj integraciji djece sa posebnim obrazovnim potrebama kroz vaninstitucionalni, neformalni, specijalno dizajnirani socijalno-umjetnički program koji na nov način angažuje djecu koja se tipično razvijaju i djecu sa specijalnim obrazovnim potrebama i njihove roditelje, osnovnoškolske ustanove na teritoriji grada Podgorice, profesionalne umjetnike i niz posrednih partnera i saradnika na projektu.