Izložba skulptura i crteža Jelene Pavićević „Iskopine“

 

 

U utorak, 7.avgusta u 20 časova u galeriji “Centar” biće otvorena izložba skulptura i crteža Jelene Pavićević „Iskopine“. Jelena Pavićević je rođena 1989. godine u Podgorici. Fakultet Likovnih umjetnosti na Cetinju završila je 2012.godine u klasi profesora Milivoja Babovića. Do sada je učestvovala na brojnim studenskim i kolektivnim izložbama. Dobitnica je Godišnje nagrade Fakulteta likovnih umjetnosti za studijski smjer vajarstvo 2011 god.

U katalogu koji prati izložbu istoričarka Ljiljana Zeković je o stvaralavštvu Jelene Pavićević, između ostalog, zapisala: “Prezentovana djela na izložbi koju je Jelena nazvala Iskopine možemo tumačiti sa dva aspekta – kao recipijente arheološkog naslijeđa i kao memorijski tezaurus kojim umjetnica oživljava specifičnosti genius loci (“stara prađedovska kućišta”). Vlastiti odnos prema univerzalnom i nacionalnom naslijeđu ona ispoljava u kontekstu nepromjenljivosti i izvornosti prirode. U njoj traži praiskonsku čistotu i misterij njenih izdanaka – lišća i grožđa živototvornih korjena koji simbolizuju rađanje, život, raspadanje i obnavljanje kao fenomen cikličnih solsticijskih kretanja.”

Izložbu će otvoriti Ilija Burić, umjetnik i profesor na Likovnoj akademiji na Cetinju.

Organizator izložbe je Centar savremene umjetnosti Crne Gore.

ZA VIŠE INFORMACIJA O STVARALAŠTVU JELENE PAVIĆEVIĆ,
KLIKNITE NA
LINK