KIC “Bijeli Pavle” Danilovgrad

 

O b a v j e š t e nj e


Organizator XII Crnogorskog festivala KIC “Bijeli Pavle” iz Danilovgrada

o  b  a  v  j  e  š  t  a  v a javnost da je, iz tehničkih razloga, održavanje završne večeri odloženo za polovinu septembra tekuće godine.

Žiri u sastavu: prof. Dr Došljak – predsjednik, Savo Martinović – član i Darko Drljević – član, odluku o nagradama donijeće do  01. 07. 2011. godine.

Na konkurs je prispjelo ukupno 93 rada, od čega:  aforizmi od 57, a satirične priče od 37 autora. Interesovanje za karikaturu bilo je znatno manje.

 

Za KIC “Bijeli Pavle”

Dragan M. Đurović