KIC „Budo Tomović“ – Djelo Petera Handkea u svijetlu austrijske književne istorije

 

KIC - Logotip

 

 

Multimedijalno književno veče posvećeno stvaralaštvu austrijskog pisca Petera Handkea i njegovim literarnim uzorima u austrijskoj književnosti biće održano u srijedu, 7.oktobra, u Multimedijalnoj sali KIC-a „Budo Tomović“, sa početkom u 19 sati. Ulaz je besplatan.

U okviru programa govoriće prof. dr Harald Haslmajer, germanista i estetičar muzike sa Univerzitet u Gracu. Značajan dio večeri biće posvećen čitanju tekstova Handkea, Grilparcera, Štiftera, Hofmanstala i drugih austrijskih autora koje će izvesti studenti germanistike Univerziteta Crne Gore. Publika će imati prilike da uživa u znalački odabranoj muzičkoj pratnji. Prof. Haslmajer govoriće na njemačkom uz konsekutivni prevod na crnogorski, a književni odlomci će takođe biti prezentovani dvojezično.

Ovaj događaj se realizuje u okviru manifestacije Austrijski dani u Crnoj Gori u organizaciji Humboltovog društva za crnogorsko-njemačku kulturnu saradnju, a uz podršku Austrijske ambasade i KIC-a „Budo Tomović“.

Centralni dio manifestacije je gostovanje prof. dr Haralda Haselmajera koji će od 6. do 8.oktobra studentima germanistike na Filozofskom fakultetu održati kurs na istu temu. Tokom niza predavanja na njemačkom jeziku studenti će imati priliku da u duhu austrijske univerzitetske prakse čuju o postmodernističkom odnosu najvećeg živog austrijskog pisca prema djelu starijih austrijskih stvaralaca, Franca Grilparcera, Adabelta Štiftera i Huga fon Hofmanstala.