KIC “Budo Tomović” – Kurs „Crnogorsko oro“

 

KIC - Logotip

 

 
U okviru obilježavanja 50 godina Kulturno-informativnog centra „Budo Tomović“ organizujemo za građane Podgorice besplatan kurs „Crnogorsko oro“ za odrasle u okviru koga će savladati osnove te tradicionalne igre.

Polaznici će učiti starocrnogorske narodne igre: igranje po crnogorski – poskočice, Zetsko kolo, Crmničko kolo, na obrtanje u parovima, po dibranski itd. Pored praktičnog dijela učenja igara biće održano i predavanje o starini i karakteru starocrnogorske igre, pojmu crnogorskog ora itd. Predavač – koreograf je Hasan Cano Đečević.

Pozivamo sve zaniteresovane sugrađane na prvi čas u srijedu, 4.novembra, u KIC-u „Budo Tomović“, u 20:30.

 

Naucite Crnogorsko oro