“Koncept 4 M”

 

 

19.05.2011.

Podgorica, Galerija “Centar” u 20h

Izložba Dušana Jeknića

“Koncept 4 M”

 

U četvrtak, 19.maja sa početkom u 20 časova u galeriji „Centar“ biće otvorena izložba Dušana Jeknića pod nazivom „Koncept 4 M“. Dušan Jeknić je rođen 1949. godine. Diplomirao je 1976. na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu gdje je i magistrirao 1981. Izabran je za profesora na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 1982. Član je ULUCG. Pored slikarstva, crteža i grafike bavi se i mozaikom i autor je mozaika koji se nalazi u zgradi „Zetatrans“ u Podgorici. Dobitnik je nagrada za svoje stvaralaštvo. Izlagao je samostalno u Beogradu, Nikšiću, Podgorici, Igalu, Somboru, Vrbasu i Novom Sadu a učestvovao je i na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji inostranstvu.

Na izložbi „Koncept 4 M“ multiplicirano slovo M u naslovu se odnosi na muze, maštu, muziku i misterije. Jeknić će se predstaviti sa četrdeset crteža nastalih u posljednje dvije godine. O ovim radovima istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković u katalogu za izložbu, između ostalog, kaže: “Polazeći od umjetnikovog stava da Mašta predstavlja vrednosnu opredjeljujuću kvalifikaciju u evoluciji likovne forme, kao fenomena koji pripada čovjekovom stvaralaštvu, on je različite sadržaje Koncepta MMMM likovno realizovao ekspresivnim crtežima (kombinovane tehnike – olovka, krejon, tuš, ugalj, sprej) na kojima postiže harmonične odnose između kontrapunktova bijelog kao praznine i crnog kao artikulisane senzacije koja definiše formu i simulira kretanje i ritam.“

Izložbu će otvoriti Ljiljana Zeković, istoričarka umjetnosti.

ZA VIŠE INFORMACIJA O DUŠANU JEKNIĆU I
IZLOŽBI KLIKNITE NA LINK