Koncert gudačkog kvarteta „Vollmond“ u KIC-u

 

 

           Gudački kvartet “Vollmond” prirediće koncert u okviru KIC-ovog ciklusa “Kamerna muzika” u subotu, 25.februara, u sali DODEST,  sa početkom u  20 sati. Ulaz je besplatan.

 

 

            Na prvom cjelovečernjem koncertu u Podgorici kvartet “Vollmond” će izvesti gudačke kvartete Volfganga A. Mocarta (br. 19, C-dur, K.465), Feliksa Mendelsona (br. 2, a-mol, op. 13) i Antona Veberna (Langsamer Satz).

           Gudački kvartet “Vollmond” čine mlade profesionalne muzičarke vi­o­li­nist­ki­nje Mila­na Bje­lo­baba i Lu­na Ko­sta­di­no­vić, vi­o­list­ki­nja Alek­san­dra Ki­ja­no­vić iz Beograda i vi­o­lon­če­list­ki­nja Ana Du­lo­vić iz Podgorice.  Upoznale su se i sprijateljile u avgustu 2015. godine, na „Ljetnjem kampu za ka­me­r­nu mu­zi­ku” održanom na Iva­no­vim ko­ri­ti­ma, gdje su oformile svoj gudački kvartet pod mentorskim vođstvom prof. Aleksandra Latkovića. Inače, Beograđanke su čla­ni­ce in­ter­na­ci­o­nal­nog or­ke­stra u Lju­blja­ni, ko­ji pri­pa­da Aka­de­mi­ji „Bra­ni­mir Slo­kar”, kao i čla­ni­ce an­sam­bla „Me­ta­mor­fo­zis” u Be­o­gra­du, povremeno angažovane u Beogradskoj filharmoniji i Crnogorskom simfonijskom orkestru. Ana Du­lo­vić je stalna čla­ni­ca Cr­no­gor­skog sim­fo­nij­skog or­ke­stra.

           Kvartet je do sada pripredio nekoliko koncerata u Crnoj Gori i Srbiji: cjelovečernji debitantski koncert u Beogradu 2016.godine, čime je otvorena koncertna sezona “Kolarac Take Over”, koju je inicirao Savjet mladih, a realizovao program Kreativna Evropa, i koncerti na crnogorskom primorju (Kotor, Perast i Tivat).

           Prošle godine kvartet “Vollmond” je boravio na dvonedjeljnom usavršavanju u okviru ljetnjeg festivala kamerne muzike i majstorkog kursa gudačkog kvarteta “Zeist Music Days”, u Holandiji, gdje su sarađivale sa međunarodno uglednim umjetnicima, članovima prestižnih gudačkih kvarteta “Emerson” (SAD),  “Belcea” (Velika Britanija),  “Quiroga” (Španija), kao i austrijskim violončelistom Valentinom Erbenom (član kvarteta “Alban Berg”),  izraelskim violinistom Aleksandrom Pavlovskim (kvartet “Jerusalem”), švajcarskim violončelistom, Orfeom Mandozzijem (član trija “Vienna Brahms”),  i američkim pijanistom Robertom Kulekom.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


two × 2 =