Konkursi za književne nagrade “Vuko Bezarević“ i “Tipar“

 

 

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja (Crna Gora) raspisuje konkurse za književne nagrade „Vuko Bezarević“ i „Tipar“ za 2012. godinu:


K O N K U R S
za dodjelu književne nagrade
„Vuko Bezarević“, za 2012. godinu

 

I
Raspisuje se Konkurs za dodjelu književne nagrade „Vuko Bezarević“ koja se dodjeljuje za najbolju neobjavljenu satiričnu priču sa prostora bivše SFRJ, za 2012. godinu.

II
Konkurs se raspisuje povodom organizacije tradicionalne kulturne manifestacije: XXVI Dani humora i satire „Vuko Bezarević“, koja će se održati u prvoj polovini mjeseca juna 2012. godine u Pljevljima.

III
Nagrada se sastoji od Plakete, novčanog iznosa 400,00 evra i učešća u manifestaciji.

IV
Pravo učešća na Konkursu ima svako fizičko lice sa prostora bivše SFRJ.
Mogu se dostaviti najviše tri neobjavljene satirične priče, dužine do dvije kucane strane sa ekvivalentom veličine slova 10 – 12, Times New Roman fonta, potpisane šifrom.

 V
Konkurs je otvoren do 1. juna 2012. godine.

Prispjeli radovi dospjeli nakon utvrđenog roka neće se uzeti u obzir.

VI
Radovi se dostavljaju na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti; ul. Kralja Petra I br. 48; 84210 Pljevlja, Crna Gora.
Priče se mogu dostaviti i elektronskim putem na: danihumora@gmail.com
Rješenje šifre se dostavlja isključivo u posebnoj koverti.

VII
Administrativni poslovi vezani za raspisivanje Konkursa vršiće se u Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja.
Za odlučivanje po Konkursu imenovaće se tročlani žiri.
Sve informacije se mogu dobiti na telefom: 00382–52–300-047 svakim radnim danom od 12-15 h Ili putem maila: danihumora@gmail.com

 

K O N K U R S
za dodjelu nagrade
„Tipar“, za 2012. godinu

 

I
Raspisuje se Konkurs za dodjelu književne nagrade „Tipar“ koja se dodjeljuje za najbolje humoristicko-satirično djelo iz prethodne i tekuće godine, objavljeno na prostoru bivše SFRJ, kao godišnja nagrada, i u posebnim prilikama kao nagrada za životno djelo.

II
Konkurs se raspisuje povodom organizacije tradicionalne kulturne manifestacije: XXVI Dani humora i satire „Vuko Bezarević“, koja će se održati u prvoj polovini mjeseca juna 2012. godine u Pljevljima.

III
Nagrada se sastoji od Plakete, novčanog iznosa 800,00 evra i učešća u manifestaciji.

IV
Pravo predlaganja na Konkursu ima svako fizičko i pravno lice sa prostora bivše SFRJ.
Predlog sadrži: biografiju autora, obrazloženje predloga i od jednog do četri primjerka predloženog djela u zavisnosti od mogućnosti predlagača (ili jedan primjerak predloženog djela u elektronskom formatu).

V
Konkurs je otvoren do 1. juna 2012. godine.
Prispjeli predlozi dospjeli nakon utvrđenog roka neće se uzeti u obzir.

VI
Predlozi se dostavljaju na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti; ul. Kralja Petra I br. 48; 84210 Pljevlja, Crna Gora.
Predlozi u elektronskoj formi dostavljaju se na: danihumora@gmail.com

VII
Administrativni poslovi vezani za raspisivanje Konkursa vršiće se u Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja.

Za odlučivanje po Konkursu imenovaće se tročlani žiri.

Sve informacije se mogu dobiti na telefom: 00382–52–300-047 svakim radnim danom od 12-15 h Ili putem maila: danihumora@gmail.com

SEKRETAR
Slavica Krstajić