Kotor ART – Pisanje grada 2013

 

Znak Kotor Art 445

 
 

Koreoperfomansom “Poslušaj me – odigraću ti”  12. jula u 11 sati na Trgu od oružja u Kotoru počeće projekat Kotor art Pisanje grada 2013. Do 17. jula svakog dana realizovaće se animacione aktivnosti i prezentacija studentskih radova.

U okviru V Međunarodnog festivala Kotor art, od 11. do 17. jula realizovaće se projekat umjetničkih studentskih radionica Kotor art Pisanje grada 2013. Učesnici  su studenti Fakulteta dramskih umjetnosti i Fakulteta likovnih umjetnosti sa Cetinja, koji će u navedenom periodu Pisanje grada - 1realizovati svoje umjetničke projekte. Radovi studenata predstavljaju različite artefakte i ideje koje su  rezultat serije predavanja održanih na Cetinju krajem maja i početkom juna. Razvijajući te ideje, nastali su radovi koje će predstaviti u Kotoru. Ciklus predavanja i radionica obuhvatao je sljedeće teme: Marketing festivala  i animacija publike na primjeru Kotor art-a / prof. mr Janko Ljumović (FDU Cetinje ), Savremeni festivalski menadžment, kulturni turizam i brendiranje kulturnog proizvoda / prof. dr Milena Dragićević Šešić (FDU Beograd),   Dramaturgija marketinga i kopirajting  /prof. mr Mirko Stojković (FDU Beograd)  i  Savremene vizulene komunikacije i prezentacije / docent Marija Perović (FDU Cetinje).

Radovi studenata predstavljaju različite platforme koje kroz dizajn, animaciju i reklamu treba da kreiraju tačke susreta (meeting point-e) sa različitim publikama i da u neposrednoj komunikaciji promovišu predmet rada, ovogodišnji V Međunarodni festival Kotor art.  Ujedno, studenti će javnosti prezentovati svoja autorska  kreativna rješenja i svoj pogled na marketing kulturnog proizvoda.

Kotor art Pisanje grada kao segment Međunarodnog festivala Kotor art predstavlja kreativnu platformu unutar koje studenti cetinjskih umjetničkih fakulteta postaju aktivni učesnici i kreatori umjetničkih artefakata u okviru festivala. Ovogišnje Pisanje grada realizuje se treću godinu za redom.

Pisanje grada - 2Autorske radove na različitim lokacijama u gradu predstaviće studenti FLU (Dejan Batrićević, Mia Pejović, Aleksandar Ostojić, Marija Vemić, Iva Aranđelković i Rašo Milić), zatim studenti FDU (Mirko Radonjić “Kultura=Kalcijum”, Mirjana Medojević “Ćakule o Kotor art-u”-projekat radijskih minijatura, u saradnji sa studentom Produkcije Igorom Đuranovićem i studentkinjama Dramaturgije Đurđom Radulović i Anom Vujadinović i Senad Šahmanović, student FTV režije koji će realizovati promo film).

Dio ovodišnjeg projekta Kotor art Pisanje grada 2013 biće i kotorsko izvođenje  koreoperfomansa “Poslušaj me – odigraću ti” Sanje Garić, docenta na FDU Cetinje u kome učestvuju studenti Glume na FDU Cetinje: Maja Stojanović, Anđelija Rondović, Fulip Đuretić, Jelica Bulatović, Sanja Vujisić i Jovan Dabović. Osim studenata Glume ,  koreoperformans izvode i Karmen Bardak, Petar Novaković, Bojana Knežević, Slavko Kalezić, Manja Pavićević i Aleksandar Radulović.

Izvršni producent projekta je Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje,  programski urednik projekta je prof. mr Janko Ljumović, saradnik na projektu je Zdravko Delibašić (FLU Cetinje).

Pokrovitelj projekta je Ministarstvo kulture Crne Gore, a medijski pokrovitelj Dnevne novine.

Generalni medijski pokrovitelj Kotor Art-a RTCG.

 

PR SLUŽBA MEĐUNARODNOG FESTIVALA KOTOR ART