Kotor – Izložba slika Draška Dragaša

 

Galerija Solidarnosti Kotor

 
 

 OJU “Muzeji”  organizuje izložbu slika Draška Dragaša, u  prostoru crkve sv. Pavla u Kotoru.

 Istaknuti crnogorski umjetnik predstavit će se  sa 15 slika uglavnom većeg formata, nastalih u proteklih deset godina.

Otvaranje izložbe je u subotu, 25.juna, 2016. godine  u 20,30  sati. 

 

Drasko Dragas - 1

 

DRAŠKO DRAGAŠ je rođen u  Pljevljima 1967.godine.  Akademiju likovnih umjetnosti, odsjek slikarstvo završio je u  u Novom Sadu, 1994.godine, a  je poslijediplomske studije 2003. godine na FLU na Cetinju.  Član je ULUCG-a od 1995. godine. Docent je na FLU na Cetinju.

 Samostalno je izlagao, od 1989 na 14 samostalnih izložbi ( Novi Sad, Podgorica ,Petrovac, Bar, Kotor, Perast, Ljubljana,Helsinki,Talin, Ankara, Brisel).

Dragaš je bio zastupljen  u selekcjama  Hercegnovskog likovnog salona ,Crnogorskom likovnom  salon 13. novembar, na Cetinju, Tradicionalnim   izložbama  ULUCG-a u  Podgorici, kao i  na  izložbama u inostranstvu na kojima je bilo predstavljeno Crnogorsko savremeno slikarstvo (Sarajevo, Brisel Keln Beč, Linc, Grac Pariz Budimpešta Odesa, Kiev, Lavov, Skoplje, Peking)

 

Drasko Dragas - 2

 

Dobitnik je velikog broja nagrada:

Godišnja nagrada iz Fonda “Milivoja Nikolaeviča” – Novi Sad 1989.godine;

Nagrada slikarstvo ALU u Novom Sadu 1992.godine;

Nagrada na Podgoričkom likovnom salonu Podgorica 1995.godine;

Nagrada na Podgoričkom likovnom salonu Podgorica 1996. godine;

Nagrada ULUCG-a za najbolju samostalnu izložbu 1998. godine – Podgorica;

Nagrade Hercegnovskog zimskog salona, Herceg Novi 2000.godine;

Nagrade Hercegnovskog zimskog salona, Herceg Novi 2003.godine;

grand prix Crnogorskog likovnog salona trinaesti novembar, Cetinje 2009. godine.

Nagrada ULUCG “Milunović, Stijović, Lubarda” za crtež, 2014. godine