Matica crnogorska – Međunarodna izložba “Umjetnost knjige”

 

Matica crnogorska - ogranak Herceg Novi

 
 

U utorak, 26. februara 2013. godine u 18 sati, Matica crnogorska – Ogranak Herceg Novi organizuje Međunarodnu izložbu “Umjetnost knjige”.

Učestvuju: Kaarina Kellomaki (Finska), Kaisa Poisula (Finska), Paul Jensen (Danska), Saana Pasonen (Finska), Bente Hola Laurdsen (Danska), Irina Yablochkina (Rusija), Elena Yurkovich (Rusija), Madelena Ebbera (Španija), “Ciempres” (Španija), Synnove Dickhoff (Finska), Elena Pavlova (Rusija), Alla Emili (Russia), Anne Paisanen (Finska), Boris Kogan (Russia), Milijana Istijanović (Crna Gora), Samir Čolpa (BiH), Minja Bojanić (Crna Gora).

Izložbu će otvoriti književnica Bosiljka Pušić, a održaće se u prostorijama Matice crnogorske, Njegoševa br. 46. Herceg Novi.