Moderna galerija u Budvi – Izložba povodom dana škole JUSMŠ „Danilo Kiš“

 

Moderna galerija Budva 445

 
 

U neđelju, 22. februara 2015. godine, sa početkom u 18 časova, u Modernoj galeriji u Budvi biće otvorena izložba đačkih radova povodom dana škole JUSMŠ „Danilo Kiš“.

Radovi koji se sastoje od crteža, slika i mozaika nastalih na manifestaciji „Budvanski imaginarium“ i „Kadmov dan“ urađeni su na dvije teme: „Danilo Kiš“ i „Kadmo i Harmonija“ na nagradnom likovnom konkursu.

Na izložbi će biti predstavljeno oko 50 radova i biće otvorena do 01.marta 2015.