NB “Radosav Ljumović“ Podgorica – Radionica “Govorimo i razumijemo različite jezike”

 

Narodna biblioteka Radosav Ljumovic Podgorica

 
 
 

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica

 

povodom Dana evropskih jezika (26. septembar), organizuje

 
 

R A D I O N I C U

 

 

GOVORIMO I RAZUMIJEMO

 

RAZLIČITE JEZIKE

 
 
 
 

Radionicu vode bibliotekarke Dječjeg odjeljenja Biblioteke.

 

Učestvuju: učenici VIII razreda Osnovnih škola „Štampar Makarije“  i  „Milorad Musa Burzan“ iz Podgorice

 
 
 
 

Čitaonica Dječjeg odjeljenja Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica, Njegoševa 22,

ČETVRTAK, 26. septembra 2013. godine, sa početkom u 12,00 časova